Hüseyin Aygün

Hüseyin Aygün

Demokrasi ve diktatörlük

Diktatörlük, otoriterlik, despotizm, otokrasi adlarıyla anılan rejimler bu çağın bir realitesi. Müslüman ülkelerden köklü Avrupa demokrasilerine, Rusya'dan Amerika'ya kadar tek...

Yüz yıl sonra sosyalizm

Bolşevikler, insanlığın görmediği, denemediği bir toplum vaat ettiler. Daha evvel Paris’te, 1871 baharında beliren isyancılardan beri, işçilerin, köylülerin bir ülkeyi...

Yüz yıl önce sosyalizm

Yüz yıl önce dünyadaki popüler gündem Paris’te yapılan bir toplantıydı. Okyanusun ötesinden gelen Wilson, daha evvel yayınladığı on dört ilkesiyle...

Masumpaklara ağıt

Ayaz ve Nupelda’ya Başta söz değil, ağıt vardı. İnsan konuşamıyordu, ama kardeşi öldüğünde yüzünde bir acı beliriyor, çenesi titriyor ve gözü...

15 Temmuz ve hukuk

15 Temmuz darbe girişimi, hukuk alanında köklü değişikliklere yol açmış, en basit hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmıştır. Bu ‘karanlık ve kontrollü sürecin’...

Ayten Öztürk’ün hikâyesi

24 Ağustos 1987’de İçişleri Bakanlığı onayıyla, Jandarma bünyesinde İstihbarat Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kurulur.  Bu komutanlık Diyarbakır’da konuşlu Jandarma Asayiş Komutanlığı emrine verilir.

‘Başkan iyi ama çevresi..’

PKK, çeyrek yüzyıl evvel “asimilasyonu yayıyor” diyerek öğretmenleri kurşuna diziyor, iş makinelerini ve okulları ateşe veriyor, günde beş on liralık...

Başkan babanın sonbaharı

O kuş uçmaz, kervan geçmez, harita yazmaz mahzun dağlarda, dardakinin, kafilesinden ayrılanın ya da sabah vaktinde sarı yıldızı kaybedenin umudu...

İltisak

Bazı kavramların anlamı karmaşık, ömrü uzundur: aşk gibi, kahramanlık gibi. Bazıları cömertçe kullanılır: anarşik, bölücü, terörist gibi. Bu döneminki “iltisak”...

Çhêmê Munzıri, Xanê Xıziri*

Gök duman, yer sisli, her şey sırlı idi. Pulur, kal u belada vardı. Burada namı bilinmez bir ağa, yanında çobanı...

Seyd Momıd Destanı

Ruslar Erzırom’u, Erzınga’yı geçmiş, Pülümür dağlarına gelip çadırları kurmuştu. Garbi ve Şarki Milis Komutanlıkları kurulmuş, komutanlar aşiret reislerinden seçilmişti. Pülümür’de...

Usu Qaraz’ın veya hepimizin hikâyesi

Usu Qaraz iki metre boyundaydı, konuştuğunda gök gürlüyordu, tek kelime Türkçe bilmiyordu, Kırmancça kızıyor, küfrediyor, dua ediyor, yakarıyordu. Bu adamın...

Vald’ın seslenişi, Dıl’ın bağırışı

Üç yıl evvel bir temmuz gecesi, değil tüfeğini havadaki yıldıza ateşlemek, nöbet tuttuğu karakoldan üç beş dakika dışarı...

Türk İhvanı’nın kışı

‘İslam’ı reformdan geçirmek’, ‘İslam’ı yenilemek”, ‘İslam’ı çağa uydurmak’, ‘İslam’ı demokratikleştirmek’ vd. gibi kavramlar eşliğinde geldiler. Bu parıltılı sözleri edenler, Türkiye’deki...

Meyman*

Tarihte yazılmış ilk roman Don Kişot’tur. İspanyol Cervantes’in yazdığı bu romanın kahramanı başta asilzade Don Kişot, yanında sevgilisi köylü kızı Dülcinea, yoksul...

Dênê ma pêroine*

İnsanoğlu ticareti keşfettiği günden beri alacakla borç vardı. İnsanlar, Antik Yunan’dan Roma’ya, Arabistan’dan Anatolia’ya dek ticarette ya alacaklı, ya da...