Korkut Boratav

Korkut Boratav

“Borç krizi” mi? “avro’nun krizi” mi?

Yunanistan Avro Bölgesi’nden ihraç edilmenin eşiğinde. Ağır Yunan reçetesinin bir çentik daha hafifi Portekiz’de, İrlanda’da uygulanıyor. AB Merkez Bankası İspanyol...

Bilsay Kuruç’tan Önemli Bir Yapıt

1960’lı yılların başlarında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF’de) Türkiye’nin İktisadî Gelişimi başlığı altında bir araştırma yürüten Sadun Aren bana “Türkiye’de Devletçilik”,...

“Gıda Krizi” ve Türkiye

Gıda fiyatlarının son yıllarda hızla artması, milyonlarca yoksul tüketiciyi açlığa sürüklemektedir. Bu konuyu iki hafta önce bu köşede tartışmaya başladık...

Kötü Haberler Başlarken

Eylül başında ve ortalarında bu köşede iki yazı yayımlandı: Bir Lâle Devri Son Bulurken ve “İyi Haberler”in Sonuna Geldik… Bu...

Dünya gıda günü üzerine

16 Ekim Dünya Gıda Günü’dür. Her yıl bu tarih gıda fiyatlarının yükseldiği bir döneme denk gelirse “dünyanın hali” üzerinde düşünen...

Bozulan, düzelen, tutturulamayan ayarlar

Kapitalizmin krizleri, tarihsel olarak sistemin pürüzlerini temizlemek, onarmak ve böylece sermaye birikimi ve büyüme süreçlerini canlandırmak işlevi görmüştür. 2008-2009 krizine...

IMF Raporlarında Türkiye

Çarşamba, Standard and Poor’s, Türkiye’nin TL’li kredi notunu yükseltti… “Piyasa aktörleri” o güne coşku içinde girdiler. Perşembe, haberler tersine döndü:...

“İyi Haberler”in Sonuna Geldik

Türkiye ekonomisiyle ilgili “iyi haberler”in sonuncusu bu hafta başında TÜİK tarafından yayımlandı: Milli gelirin 2011’in Nisan-Haziran döneminde yüzde 8.8 oranında...

Batı’da Asabî Ruh Halleri

Bir hatırlatmayla başlayalım: Hem 1929’da, hem 2008’de iki önemli kriz dalgası Amerika’da patlak verdi. Amerikalılar birincisini büyük depresyon diye anarlar....

Bir Lâle Devri son bulurken

Toplumlara, olanakların üzerinde tüketmek; “yarın Allah kerim, günümüzü gün edelim” diyerek yaşamak damga vurmuşsa, böyle zamanlara (Osmanlı’yı hatırlayarak) “Lâle Devri”...

“Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı”

Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı, Marksist sosyal bilimin Türkiye’deki seçkin temsilcilerinden Metin Özuğurlu’nun son kitabının (Nota Bene Yayını) başlığıdır. Özuğurlu, “köylü sorunu”...

2011’in ilk üç ayında milli gelir

Türkiye İstatistik Kurumu, 2011’in Ocak-Mart aylarına ait milli gelir tahminlerini yayımladı. Bir önceki yılın (2010’un) ilk üç ayıyla karşılaştırıldığında, Türkiye...

Arap Dünyası ve “Türkiye Örneği”

New Left Review dergisinin Mart-Nisan 2011 sayısının başyazısı, Avrupa solunun önemli düşünürlerinden Perry Anderson tarafından kaleme alınmış. 'Arap Dünyasında Birliktelik'...

Batı’da büyük durgunluk; Güney’de olası çalkantılar

Son uluslararası krizin tamamen aşılamadığı görüşü yaygınlaşıyor. Batı’nın bir “büyük durgunluk” ortamına girmekte olduğu ileri sürülüyor. Çevre ekonomilerinde ise, metropolden...

Güzel bir seçim haber

Seçim gününde, 12 Haziran’da kaleme alınan bu yazının başlığında, elbette Türkiye kastedilmiyor. Uzak bir coğrafyaya, Latin Amerika’ya uzanıyoruz ve Türkiye’dekinden...

Hindistan solundan haberler

Türkiye sosyalistleri, neoliberalizme ve kapitalizme karşı uluslararası direnme odaklarını son yıllarda Latin Amerika’da arıyorlar. Haklı olarak… Zira, sosyal...