Korkut Boratav

Korkut Boratav

Büyüme bulguları tutarsızdır

Üretimden kopuk milli gelir hesapları Sektörlerde üretilen katma değerlerin toplamından oluşan milli gelir, üretim istatistiklerinden koparılırsa ne olur ? Elbette...

Ekonomide durgunluk yerleşiyor

TÜİK ısrarla uyarılmalıdır 2017’nin istatistikleri yayımlanmaya başladı. 15 Temmuz ve sonrasının şoku, sert bir ekonomik krize dönüşmeden atlatılmıştır. Ancak tüm...

IMF’ye göre dünya; biraz da Türkiye…

İki önemli raporDünya ekonomisini izleyen iktisatçılar için her yıl nisan ve ekim aylarında yayımlanan iki IMF raporu önem taşır.Birincisi Dünya...

Milli gelir revizyonu arızalıdır

TÜİK’e bir uyarı28 Mart 2017 tarihli Cumhuriyet Akademi’de “Yeni Ulusal Gelir Serileri Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler” başlıklı, altı imzalı bir...

Ekonomide durum tespiti

Referanduma giderken Türkiye ekonomisi için bir “durum tespiti” yapma zamanı geldi. 2016 verilerinin büyük bölümü elimizdedir. Boşlukları dolduracak bilgimiz var.Nisan’a...

Yakın gündemde kriz var mı?

İki yıl önce Türkiye, beş kırılgan yükselen piyasa ekonomilerinden biri unvanını kazanmıştı.Yaygınlaşan bir kabule göre, bu tür ülkeler için bir...

Üniversite tasfiyeleri: Geçmişten bugüne

Babamdan dinlediğim, tanık olduğum, yaşadığım 85 yıllık “üniversite tasfiyeleri” üzerinde anılarımın, izlenimlerimin bir bölümünü BirGün okurlarıyla paylaşmak istiyorum1.Pertev Naili Boratav...

IMF’nin Türkiye (“Teftiş”) raporu

IMF raporu, 2008 sonrasında büyüme hızı bakımından Türkiye’nin önde gelen “yükselen piyasa” ekonomilerinin gerisine düştüğünü; zengin ülkeler ile arasındaki gelir...

Donald Trump, Şi Jinping ve küreselleşme

Donald Trump küreselleşmeye karşıDonald Trump seçim kampanyası boyunca “fabrikalarımız niçin kapandı; mavi yakalılar niçin işsiz kaldı?” sorularına iki yanıt getirdi:...

Bir AKP bilançosu: Ücret, milli gelir, tüketim

Bir kriz konjonktürünün eşiğinde olduğumuz anlaşılıyor. Bu tür dönemeçler, ekonominin gelişim doğrultusunda sert virajlara yol açabilir. Geçmişe dönük bilançolar da...

Türkiye’nin dört krizi ve bugün

Neoliberalizmin dört krizi “Sermayenin sınırsız tahakküm programı” ifadesini yeğliyorum. Yerleşik, yaygın terim “neoliberalizm”dir. Türkiye bu programı 1980’den beri yaşıyor. Program,...

Finans sermayesi ve AKP: Bir gezinti

Finans sermayesi Türkiye’ye, özellikle de AKP’ye nasıl bakıyor? Bir kriz ortamına girerken önemli bir soru…Nesnel göstergelerle, başta sermaye hareketlerini inceleyerek...

Sermaye hareketlerinde kargaşa

2016’nın ilk dokuz ayında Türkiye ile dış dünya arasındaki sermaye hareketleri kargaşa içindedir.Çalkantılar Türkiye’ye özgü değildir. FED’den başlayan iktisadî belirsizliklere...

Kalkınma sorunları ve UNCTAD

“Üçüncü Dünyacı” bir örgütUNCTAD Birleşmiş Milletler ailesinin içinde yer alan uluslararası bir kuruluştur. İktisat medyasında dahi pek bilinmez; en azından ihmal...

IMF tedirgin: Küreselleşme tehdit altında

Dünya Bankası ile birlikte yapılan Ekim 2016 toplantısı vesilesiyle IMF, iki rapor yayımladı. Birincisi, Dünya Ekonomik Görünümü, diğeri ise Küresel...

Moody’s: Az iktisat, çok siyaset

Türkiye’de bir hafta boyunca Moody’s tartışıldı. Önemli bir karar aldığı malum. Türkiye’nin kredi puanını “yatırım yapılamaz” konuma indirdi. Standard &...