Korkut Boratav

Korkut Boratav

Mutlak kapitalizm (II)

Geçen ay bu ifadeyi bir ‘durum tespiti’ için kullandım; buna yol açan gelişmeleri tartıştım. Geleneksel olarak devlete ait olan kimi...

‘Mutlak kapitalizm’

Yasama, yürütme, yargı… Kapitalist bir devletin geleneksel öğeleri… Doğal olarak burjuvazi her birini etkiler; denetlemeye çalışır; genellikle de başarılı olur....

Seçim arifesinde ekonomik göstergeler

Seçim öncesinin son istatistikleri yayımlanıyor. 7 Haziran arifesindeki ekonomik ortamı değerlendirebiliyoruz. İki tablo kullanacağım. Birincisi Ocak-Mart 2014-2015 dönemlerini dış bağımlılık...

SYRIZA’dan iki ses: Varoufakis ve Lapavitsas

KORKUT BORATAV Yanis Varoufakis’i tanıyorsunuz. Çipras hükümetinin Maliye Bakanı ve Troyka ile SYRIZA arasındaki müzakereleri başlatan kişi… Ne görüşülüyor? Troyka’nın Yunanistan’a açtığı...

“Üst akıl” ekonomiye bakıyor

Kendi kafasıyla düşünmeyi unutanlara çeşitli “üst akıllar” gerekiyor. Belli bir uzmanlaşma da var. Ekonomide “üst akıl” büyük ölçüde iki uluslararası...

IMF: Bilgi çok, fikir karmakarışık, niyet kötü

IMF ve Dünya Bankası’nın 17-19 Nisan tarihlerinde Washington’da yapılan ortak toplantıları tamamlandı. Toplantılarla eşzamanlı olarak IMF iki rapor yayımladı: Dünya Ekonomik...

Laiklik üzerine bir konuşma

Teori ve Politika dergisi, 11 Nisan’da “Marksizm, Laiklik ve Din” konulu bir sempozyum düzenledi; beni de konuşmacı olarak davet etti. Sempozyumda...

‘Reel Sosyalizmler’: Kıymetlerini bilelim; hatırlayalım

Kabaca otuz yıl öncesinden  söz edeceğim. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinde; Prag’dan Vladivostok’a, Murmansk’tan Şanghay’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada...

Ekonomik durgunlaşma şimdilik kalıcıdır

Israrla vurguladığımız saptama, 2014 milli gelir istatistikleriyle de doğrulandı: Ekonomi, kalıcı bir durgunlaşma sürecine yerleşmiştir. Mart 2014’ten itibaren her üç...

“Merkez Bankası nereye bağımlı?”

Cumhurbaşkanı, politika faizini yeterince indirmeyen “bağımsız” T.C. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı’ya sormuştu: “Bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsun...

Almanya’dan Yunanistan’a savaş tazminatı

Haber şu: “SYRIZA, Almanya’nın Yunanistan’a savaş tazminatı ödemesini talep ediyor.” Peşinen, “iyi yapıyor!” diyelim. Sonra da soralım: “Nereden çıktı?” Niçin iyi yapıyor?...

Diplomalı proleterler: Öğretmen olmak

Hep biliyorduk ki Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğu, emeği ile geçinen insanlardan, kısacası emekçilerden oluşmaktadır. Son istatistikler de bize öğretti ki,...

Diplomalı proleterler: Çağrı merkezleri

Gamze Yücesan-Özdemir’in kitabından söz edeceğim. İnatçı Köstebek: Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş (Yordam Kitap, 2014). Kitabın başlığındaki “köstebek” sözcüğü niçin...

Uzlaşma mı, yenilgi mi?

Yunanistan seçimleri sonrası ve SYRIZA/Troyka mücadelesi üzerinde birkaç yazı yazdım. Sonunda (özetle) şöyle bağlamıştım. Somut koşullar, bu tarihsel dönemeçte Avrupa/Alman emperyalizmine...

2014’te ekonomi: Dış sorunlar

“Seçimlere giderken Türkiye ekonomisi” konusu önem kazanıyor; “memleket nereye?” sorusuyla da birleşiyor. Tartışmaları 2014’ü inceleyerek başlatmak zorundayız. Dış dünya ile ilgili...

SYRIZA: Müzakere, mücadele, uzlaşma?

SYRIZA ne yapıyor? Günbegün Troyka ile cebelleşiyor. Troyka nedir? 2010 sonrasında Yunanistan’ın borç krizini alacaklılar için yöneten ve IMF, Avrupa Birliği...