Murat Beşer

Murat Beşer

Çağdaş Türkü halen çağdaş…

12 Eylül askeri darbesinden sonra politik olmak, muhalif müzik yapmak Can Yücel’in ifadesiyle “tüzük” istiyordu. Doğrudan politik mesajlar vermekten ziyade...

Sağcının kültürü- sanatı-sepeti (2)

AKP iktidarının erken döneminde sermaye ile kurduğu kültür-sanat ilişkisinin sonuçlarına bakacak olursak, ortaya çıkan tablonun hiç de iç...

Sağcının kültürü-sanatı-sepeti (1)

Siyasetin tüm dünyada en sık kullandığı araçlardan biri kültür-sanat; bilhassa da halkın en kolay manipüle edileceği araç olarak...

Ezenlerin değil ezilenlerin tarihi

Bu kitabın sayfaları arasına sevgiyle yerleştirilerek anlatılan tarihe, herhangi bir resmi yayında rastlayamazsınız. 10 küsur yıl önce (Facebook’tan...

Notaların izinde bir dönemin hayalleri

Memleketi üzüntü, çaresizlik ve öfkeye boğan, beraberinde sanatından sporuna tüm camialarda haklı bir tepki doğuran; tüm gündemi allak...

40 yılın ardından Oriental Rüzgârı

Erinç Güzel ve Haluk Damar ile iki binli yılların ikinci yarısında Beyoğlu Balo Sokak’taki Balans’ta müzik direktörü olduğum...

Haluk Levent ve ahbapları

Şundan birkaç hafta öncesine kadar Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan, dayanışma ve yardımlaşma amaçlı sivil toplum kuruluşu...

Deprem ve sonrası...

En büyük mesele... İnsan hayatından daha mühim ne var ki? O nedenle müzik yazmak falan gelmiyor insanın içinden; sizin de...

Müzikte yeniden alametler belirdi

Ada Müzik, 2014 yılında Mozaik topluluğunun varını yoğunu altı CD’den oluşan bir pakette toparlamış; adını da doğal olarak “Külliyat 1983...

Keşke Meyhanesi: İtiraz ve itibar albümü

Henüz reşit olmuş delifişek gençler değillerdi, 2017 yılında Daniska adını verdikleri topluluğu kurduklarında. Davulcu Gökhan Tümkaya, basçı Efe Demiryoğuran, gitarcı...

Gitarın ordinaryüsü Jeff Beck

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Caz Festivali Danışma Kurulu üyesi olduğum zamanlarda, kurumun Şişhane’deki binasının üst katında yılda bir iki...

Haysiyetli muhalefetin serserisi: Terry Hall

Sessiz sedasız biri göçtü, 2022’ye veda etmeye hazırlanırken. Yeraltı müzik camiamızda kıymetini bilen bir avuç insan dışında, bir haber olarak...

Müzik yasakları toplumsal deney

Kurbağalar üzerinde yapılan sıcak su deneyini bilir misiniz? Canlıların yaşam hakları (ve hayvan hakları) açısından her deney insafsızdır; affınıza sığınarak...

Doktorlara duyulan saygı…

Yerli metal topluluklarımızın nesi eksik? Müzik camiasından ama haklı ama haksız onlarca yanıt gelir bu soruya. Ancak yakın zamana kadar...

Saray’ın değil, müzikseverin Lalalar’ı…

Üzerinde yükseldikleri etik değerleri sayacak olursak: mükemmel yerine orijinal, poz vermek yerine dürüst olmak; fikirleri ile zikirleri arasındaki filtreleri kaldırmak,...

Müzik insanları birleşin

GRGDN Müzik’in kurucusu ve sahibi Hadi Elazzi’nin fikriydi. Nicedir yurtdışındaki benzer oluşumları takip ediyordu; zaten bazı bağımsız plak firmalarının da...