T.C. Ankara Batı Sulh Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, imir Mevkii, 188 Ada, 1061 Parsel, 27.719,40m2 yüzölçümlü, Tarlavasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, hafif taşlı, % 0-1 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, erozyon problemi olmayan, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun, çevresindeki parsellerle aynı tarımsal yapı içerisindedir.
Parsel, Hisarlıkaya Mahallesi Merkezine 2,4 km. Ankara-Eskişehir yoluna 3,7 km. mesafede olup, kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle tarla olarak kullanılmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı, Toprak Sınıflaması Teknik Talimatındaki Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir.,
Yüzölçümü : 27.719,40 m2
İmar Durumu : TARLA
Kıymeti : 3.603.522,00 TL
Teminat : 360.352,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01835470