T.C. Bayramiç Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 20.09.2023
T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü Dava Esas No
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada 17 parsel İsmail Yılmaz 367,75 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2023 / 395
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada
14 parsel
Hayrettin Acar 2.386,35m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı ile 196,00 m²'lik mülkiyet kamulaştırma alanı 2023 / 396
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada
32 parsel
ve
103 ada
33 parsel
Sidika Küçükçelik, Zeynep Kaymak 103 ada 32 parsel açısından 2.646,79 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı ile 121,00 m²'lik mülkiyet kamulaştırma alanı
103 ada 33 parsel açısından 3.571,69 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı
2023 / 397
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 102 ada
30 parsel
103 ada
109 parsel
Jeffrey Charles Tucker 102 ada 30 parsel açısından 230,34 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı
103 ada 109 parsel açısından 3.281,41 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı
2023 / 398
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada
34 parsel
Zeynep Kaymak 103 ada 34 parsel açısından 2.114,62 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı ile 121,00 m²'lik mülkiyet kamulaştırması alanı 2023 / 399
Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada
15 parsel
Gülderen Bozkurt 103 ada 15 parsel açısından 2.598,82 m²'lik irtifak hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2023 / 400
Basın No: ILN01892467