T.C. Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/413 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı , HASAN KURUÇAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1)Davanın Esas No'su : 2023/413 Esas
2)Davalısı : HASAN KURUÇAY MİRASÇILARI
-ELİF KURUÇAY
-HANİFE KURUÇAY
3)Kamulaştırmayı yapan idare : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı vekilinin dava dilekçesi ile;Dava konusu İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Sarıgöl Mahallesi, 6814 (eski 1427) ada, 4 (eski 1) parsel sayılı taşınmazın okul alanında kalması nedeni ile 2981 sayılı yasanın 13-b maddesi uyarınca tasfiyesini talep etmiştir.
4)Dava konusu yer : Dava konusu İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Sarıgöl Mahallesi, 6814 (eski 1427) ada, 4 (eski 1) parsel sayılı taşınmaz5)Kamulaştırma Kararı
5)Kamulaştırma Kararı :13/04/2015 tarih 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
6)Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
7)Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) İdareye yöneltilmelidir.
8)30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
9)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Vakıflar Bankası Validesultan Şubesine)yatırılacaktır.
10)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
11)Yukarıda esas numarası yazılı dava Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam etmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 29/05/2023

Basın No: ILN01841540