T.C. İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/104
KARAR NO : 2023/158
Davalılar : AMİNE İNCİ ERSÖZ
CAN HAKKI ERSÖZ
LALE NUR ERSÖZ
Mahkememizden verilen 21/03/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile; Davanın KABULÜNE, Muris LEMAN ERSÖZ' ün Kadıköy25 Noterliğinin 23/12/2009 tarih 11273 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin tenfizine,
Muris tarafından vasiyet edilen paraların davacıya ödenmesine (Türkiye Cumhuriyeti hudutlarındaki bankalarda bulunan tüm paralar ile Almanya’da faaliyet gösteren Targo Bank AG & Co. nezdinde Leman Ersöz adına kayıtlı hesaplarda bulunan paraların) karar verilmiştir.
Mahkememizin 08/05/2023 tarihli tashih şerhi ile Mahkememiz 21/03/2023 tarih ve 2017/104 Esas - 2023/158 Kararın gerekçeli kararda “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya hudutlarındaki bankalarda bulunan tüm paralar ile Almanya’da faaliyet gösteren Targo Bank AG & Co. nezdinde Leman Ersöz adına kayıtlı hesaplarda bulunan paraların” şeklinde tashihine karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere 08/05/2023 tarihli tashih şerhi ve 21/03/2023 tarihli hüküm davalılara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01836133