T.C. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023

T.C. İstanbul Anadolu 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1619 Esas 02/06/2023

Konu : İlanen tebligat

İ L A N METNİ
MurisHüseyin YAZICI'ın (24433724234) ,Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/85 Esas sayılı Tereke dosyasına temsilci atanacağından Temsilci Adayı Av.Mert Öztekin veya24067736498 TC Kimlik Numaralı Olcay POULSEN'in atanmasına itirazı olup olmadığı varsa tereke temsilci adayı gösterip göstermeyeceği hususlarında beyanlarının alınması için kendisine tebligat yapılamayan 62395044946 TC Kimlik Numaralı Mirasçı Osman YAZICI'ya duruşmanın bırakıldığı 12/09/2023 günü saat 09:40 da mahkememiz duruşma salonunda hazır olması gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01841639