T.C. İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 19.09.2023
İLAN
T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/116
DAVACI : İDRİS ÇAKICI
DAVALI : ERSAN ALPARSLAN
Davalılarından olduğunuz Tapu İptali ve Tescil davasının 07/12/2023 saat 09:35'de duruşması yapılacağından, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01893209