T.C. Kırıkkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL
2023/628 KIRIKKALE MERKEZ AŞAĞIMAHMUTLAR 753 60
2023/629 KIRIKKALE MERKEZ ETİLER 3432 10
2023/630 KIRIKKALE MERKEZ KARACALI 217 38
2023/631 KIRIKKALE MERKEZ ULAŞ 149 106-108

Basın No: ILN01841070