T.C. Korkuteli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023
T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/349-351-353-355-357-359-361-363-365-367-383-385-387 Esas sayılı dosyalar hk.ilan İLAN
KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)
Mahkememizin 2023/349 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya İli Korkuteli İlçesi,Küçüklü Mahallesi 164 ada 8parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Kadir Avcuoğlu (Osman oğlu) adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/351 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 293 ada 89parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Üzüme Göçeri adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/353 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 310ada 7 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şükrü Açıkyürek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/355 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 245ada 28 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Erol Demir adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/357 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 248ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıMehmet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/359 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 223ada 94 parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Keziban Tataş adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/361 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 248ada 3 parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Hanife Ateş, Rafet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/363 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 300ada 66 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Fetane Dolaşık, Hasan Çelik, Orhan Çelik, Seda Kandiloğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/365 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 181ada 11 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Azize Boz, Güven Boz, İbrahim Boz adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/367 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 223ada 91 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıEsra Akkaya, Faik Özdemir, Fatih Özdemir, Tuğrul Özdemir, Turgut Özdemir adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/383 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş Mahallesi 265ada 124 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mazlum Pakyürek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/385 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 293ada 91 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Meryem Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin 2023/387 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 249ada 75 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıAhmet Kaya, Hasan Kaya, Hatice Düşkün, Mehmet Eser, Ömer Aka, Ömer Ali Kaya, Ömerali Eser, Serkan Eser, Vesile Koç, Volkan Kaya adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,
Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve taraflarıyazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/349-351-353-355-357-359-361-363-365-367 Esas sayılı dosyaları için 16/05/2023 tarihinde mahkememizin 2023/383-385-387 Esas sayılı dosyaları için 25/05/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.18/05/2023

Basın No: ILN01840372