T.C. Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 21.09.2023
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİnköy Mahallesi/Köyü 5452 ada, 126 parsel,
7.045,89 m2yüz ölçümlü,Tarla vasıflı taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 7.045,89 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 6.341.301,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : Ahmet ÇADAR vd.
KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/462 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 17/11/2023 günü saat 11:10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01893095