T.C. Nurdağ Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 20.09.2023

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/195 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No:   Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
1      142         5          
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
   ÖKKEŞ MURAT MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 AYLIK yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN01893835