T.C. Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 21.09.2023
T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/500 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , MEHMET ÖZEREN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler Mahallesi 104 ada 7 parsel sayılı 917,87 m2'lik taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01894554