T.C. Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 21.09.2023
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/922 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi
ADA NO : 1204
PARSEL NO : 6
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECAATTİN KARAKUŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi, 1204 ada
6 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye
Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/922 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023

Basın No: ILN01894441