T.C. Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 20.09.2023
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2329 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Kaleboynu Mah. 660 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın davalı Salih GÜÇ'ün maliki bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur. 29/11/2022

Basın No: ILN01893828