Hayri Kozanoğlu ve Semih Güven ile Ekonomi Notları

139