birgün

7° AÇIK

Türkiye cumhuriyeti yıkıcıları kimler? “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk... Yazının devamı... Bireyin kaçınması ve devletin yapması gereken Mart 2020- Mart 2021: Covid-19 üzerine değerlendirme zamanı. Sosyal devlet gerekleri yönünden görüntü nasıl? Dönemin toplum ve... Yazının devamı... Hangisi öngörülebilir? Karla kaplı Ankara sabahında uyanmak, son bir haftanın dalgalanma ve olayları karşısında tek umut verici olayı, doğal olsa da.... Yazının devamı... Keyfilik karşısında çaresizlik… Cumhuriyet mi, monarşi mi? “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” söylemi ile “demokratik hukuk devleti” inşası için Anayasa... Yazının devamı... En büyük kırılma hangisi? Önceki hafta ve geçen hafta ‘28 Şubat’ mağduriyetler yarıştırıldı. Yarın, ‘12 Mart’ın 50. üzerine konuşulacak. Önce, bir... Yazının devamı... Ebeveynler, TV’leri çocukları ile birlikte izleyebilsin! ( Hain, illet, işbirlikçi, satılmış, terbiyesiz, terörist, zillet vb) 2 Mart günü açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP)... Yazının devamı... Yetkiler, tek kişinin; sorumluluk ise başkalarının! Gara katliamı sonrası Türkiye gündemi üçlüsü: paylaşmak, lanetlemek ve sorgulamak. -Acıları paylaşmak, -Katliamı lanetlemek,... Yazının devamı... Tarihsel sorumluluk, demokratik muhalefette “Şimdi yeni anayasa vakti” sözlerinin bir gün öncesine kadar “Türkiye, anayasa sayfasını kapattı; artık Cumhurbaşkanlığı... Yazının devamı... “Kanunsuz emir” kıskacındaki Anayasa ve toplum “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” (md.137/2).... Yazının devamı... Kimler, nerede ve neden yazdı? Neyi? “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” ile başlayan 104 vd. maddeleri. İlk adım şu... Yazının devamı... Parti başkanının devlet ve hükümet üzerinde yönetim tekeli 2017 Anayasa değişikliğini topluma dayatanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) deyimine pek sarıldılar. Ne var ki,... Yazının devamı... 1921 Teşkilât-ı esasiye kanunu: Ulusal egemenlik ve Ulus-Devletin doğuşu 1876 (1909), 1921, 1924, 1961, 1982 şeklinde sıralanan yıllar, hem şeklî ve hem de içerik olarak, Osmanlı-Türkiye anayasal... Yazının devamı... Siyaset dilinin abecesi, anayasa andı Seçilmiş ve yönetici konumda bulunanların görev ve sorumlulukları yetkileri ölçüsünde artar. Buna karşılık seçmenlerin ve... Yazının devamı... Çoğu bitti, azı kaldı Seçimlerin üzerinden henüz bir yıl geçmişti. Bazı vekiller, erken seçim diyordu; en geç Haziran 2020 için. Bu vb. söylemlere... Yazının devamı... “Milletin bölünmez bütünlüğü” “Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve kanal İstanbul”; 2020’nin ilk yazısı (2 Ocak) “Milletin bölünmez bütünlüğü”, yılın son yazısı.... Yazının devamı... Bütçe sunumu neyin teyidi? “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” (md.104). “Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini,… Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar”... Yazının devamı... Anayasa: Hangisi gizli ve değiştirilemez? (aktörler ve failler  veya suçlular ve güçlüler) AKP-MHP hattında “gizli anayasa” nakaratı ile demokratik muhalefeti bastırma ve sindirme amaçlı açıklamalar, neyi örtüyor veya... Yazının devamı... “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), bu madde ile başlar ve 30 maddenin özünü belirler ve çerçevesini çizer. Haklarına... Yazının devamı... Covid-19 ve bilgilendirme yükümlülüğü Covid-19 nedenleri, seyri ve sonrası üzerine yürütülen çalışmalar, tıp ve sağlık bilimlerinin dışında sosyal bilimlerin de... Yazının devamı... Anayasa  düşmanlığı: Cehalet mi, ihanet mı? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak hepimizin bağlı olduğu ortak ve tek norm (kurallar bütünü): Anayasa. Anayasa’nın uzlaşma... Yazının devamı...