birgün

2° AÇIK

Parti başkanının devlet ve hükümet üzerinde yönetim tekeli 2017 Anayasa değişikliğini topluma dayatanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) deyimine pek sarıldılar. Ne var ki,... Yazının devamı... 1921 Teşkilât-ı esasiye kanunu: Ulusal egemenlik ve Ulus-Devletin doğuşu 1876 (1909), 1921, 1924, 1961, 1982 şeklinde sıralanan yıllar, hem şeklî ve hem de içerik olarak, Osmanlı-Türkiye anayasal... Yazının devamı... Siyaset dilinin abecesi, anayasa andı Seçilmiş ve yönetici konumda bulunanların görev ve sorumlulukları yetkileri ölçüsünde artar. Buna karşılık seçmenlerin ve... Yazının devamı... Çoğu bitti, azı kaldı Seçimlerin üzerinden henüz bir yıl geçmişti. Bazı vekiller, erken seçim diyordu; en geç Haziran 2020 için. Bu vb. söylemlere... Yazının devamı... “Milletin bölünmez bütünlüğü” “Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve kanal İstanbul”; 2020’nin ilk yazısı (2 Ocak) “Milletin bölünmez bütünlüğü”, yılın son yazısı.... Yazının devamı... Bütçe sunumu neyin teyidi? “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” (md.104). “Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini,… Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar”... Yazının devamı... Anayasa: Hangisi gizli ve değiştirilemez? (aktörler ve failler  veya suçlular ve güçlüler) AKP-MHP hattında “gizli anayasa” nakaratı ile demokratik muhalefeti bastırma ve sindirme amaçlı açıklamalar, neyi örtüyor veya... Yazının devamı... “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), bu madde ile başlar ve 30 maddenin özünü belirler ve çerçevesini çizer. Haklarına... Yazının devamı... Covid-19 ve bilgilendirme yükümlülüğü Covid-19 nedenleri, seyri ve sonrası üzerine yürütülen çalışmalar, tıp ve sağlık bilimlerinin dışında sosyal bilimlerin de... Yazının devamı... Anayasa  düşmanlığı: Cehalet mi, ihanet mı? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak hepimizin bağlı olduğu ortak ve tek norm (kurallar bütünü): Anayasa. Anayasa’nın uzlaşma... Yazının devamı... Laik cumhuriyet mi, ümmetçi monokrasi mi? “İcra Vekilleri Büyük Millet Meclisinin ekseriyet-i mutlakası ile aralarından intihap olunur”(TBMM İcra Vekillerinin Suret-i... Yazının devamı... Anayasa/fiili durum/aykırılıklar ve ötesi Başlık, kısaca üç örnekle somutlaştırılabilir: -Anayasa: “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına... Yazının devamı... Deprem: öncesi/esnası/sonrası Öncesİ/esnası/sonrası olmak üzere üç aşamalı yaklaşım, bütün afetler için geçerli. Sosyal bilimler ve fen bilimleri buluşmasını... Yazının devamı... Cumhuriyet üçlüsü: Yurttaşlık/eşitlik/laiklik Bu başlık, “23’e 12 kala 12 soruda HANGİ TÜRKİYE?” kitabımı çağrıştırdı. Cumhuriyet’in 100. yılına 12 yıl kala Türkiye’nin... Yazının devamı... Müslüman Kardeşler/Gannuşi/İbn Haldun (,“inancımızın mutlak hakikatleri: topyekün bir eğitim-öğretim reformu” Hararetli anayasa tartışmaları sürecinde iken Tunus’a,... Yazının devamı... Türkiye devleti, “tek kişi” tarafından yönetilemez “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” şeklindeki hükümle, tarihimizde ilk kez, Devlet başkanlığı ve hükümet yetkisini bir... Yazının devamı... Yasa, yaşam hakkını tehlikeye düşüren düzenleme yapamaz Yasama çalışmalarında başlıca üç olumsuzluk: teklifi hazırlama tarzı, torba şeklinde düzenleme, Anayasaya aykırılık. >> Teklifi... Yazının devamı... İçtüzük, seçim ve siyasal partiler yasaları Seçim ve siyasal partiler yasaları ile TBMM İçtüzüğünde değişiklik, AKP çevrelerine göre, 2023 yolunda “tek kişi yönetimi” için... Yazının devamı... “Türkiye modeli demokrasiyi başka yerde bulamazsınız” Medya sunuşu şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletişmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.” Bu sunuş,... Yazının devamı... Devleti partileştirme süreci ivme kazanırken… (100 bin üye/AKP/CB/dava/ümmet/ AYM/Bakan…) Haliç Kongre Merkezi’nde AKP İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda Erdoğan,... Yazının devamı...