birgün

20° PARÇALI AZ BULUTLU

Anayasa / Adalet ve haysiyet CHP’nin 15 Haziran’da başlattığı Ankara-İstanbul ‘Adalet Yürüyüşü’, yoğun desteklerin yanı sıra, rahatsızlıkları da beraberinde... Yazının devamı... İHAM/ OHALİK ve ulusal yargının hali Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 12 Haziran günlü kabul edilmezlik kararı, ‘OHAL İnceleme Komisyonu: Kıyımları meşrulaştırma aracı... Yazının devamı... Meşruluk (Güncel), Anayasa (Hedef) ve Seçim (Araç) 1982 Anayasası, 35. yılında üçüncü dönemine girdi: Karmaşa veya kaos. Başkalaşım ve araçsallaştırma, ilk iki dönem idi... Yazının devamı... Eylem/İfade/Düşünce/Kanaat/ Niyet ve ötesi “Düşünce ve ifade değil, eylem cezalandırılmalı” derken, şimdi ‘niyet’ yaptırım konusu olabiliyor.Eylem ve ifade1990’lı yıllar:... Yazının devamı... OHAL İnceleme Komisyonu, kıyımları meşrulaştırma aracı mı? 1) 23 Ocak KHK/685: “Başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen... Yazının devamı... Hukuk ve Yaşam Anayasa yediğimiz ekmek, içtiğimiz su ve soluduğumuz hava kadar önemli... ‘Önce Demokrasi’ girişimi toplantılarında, anayasanın... Yazının devamı... Halkoylaması sonucunu okurken... 16 Nisan 2016 günü oylanan 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Yüksek Seçim... Yazının devamı... OHAL KHK/TBMM ve ‘hayali’ komisyonlar... “Ey AKP rejimi, ey Bakanlar Kurulu, elinizde OHAL KHK’si gibi müthiş bir imkân var. İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Uyum... Yazının devamı... Türkiye, Avrupa’nın içinde mi, dışında mı? AB Parlamentosu, Türkiye ile müzakere sürecini dondurma kararı aldı.Venedik Komisyonu, Anayasa değişikliğinin demokratik hukuk... Yazının devamı... Halkoylaması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) OHAL uygulamalarının Anayasa’ya aykırılığı aşikâr hale geldiği bir sırada, Türkiye’nin ‘anayasa dışı’ yönetildiği, muhalefet ve... Yazının devamı... Halk neyi oylayacak - 7: Neye evet, neye hayır? ‘Evet’, anayasal ve siyasal birikim bakımından tarihimizde en büyük kırılmayı beraberinde getirecek. Kazanımları sahiplenme... Yazının devamı... Üç çarpıtma ve düzeltme: Halka hesap verme, CBK ve kanun, CB hükümet sistemi “Halka hesap vermek”, “asıl yetki sahibi TBMM” ve “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”, “evet avcılığı” yolunda, anayasa... Yazının devamı... Halk neyi oylayacak - 5: Milletvekilleri, cumhurbaşkanına soru bile soramayacak Halk, kaldırılan ve değiştirilen anayasal kurum ve kuralları oylamayacak sadece; anayasal ve siyasal miras ile Türkiye ülkesi... Yazının devamı... Halk neyi oylayacak? -4: TBMM’nin yetki kayıplarını oylayacak 16 Nisan oylamasında ‘Evet’ ve ‘Hayır’, TBMM açısından ne anlama geliyor? 1. Halk ve temsilcileri: 6771 sayılı Kanun, ‘Evet’... Yazının devamı... Hükümet – hukuk ve ahlak... (Halk neyi oylayacak?-3) “Fiili durum” deyimi pek tutmuştu, özellikle Cumhurbaşkanı seçimini izleyen dönemde. Bu kavramın kullanılmasına karşı çıkanlara... Yazının devamı... Yasama yetkisi kimin: 600 kişi mi, bir kişi mi? (Halk neyi oylayacak?-2) “Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez” (1982 Any., md.7) TBMM’nin görev... Yazının devamı... Halk neyi oylayacak? Anayasa değişikliği 16 Nisan’da kabul edilirse tarihimizin en büyük siyasal ve anayasal kırılmasına yol açacak. Bu nedenle,... Yazının devamı... Türkiye Cumhuriyeti değil, kişi anayasası TC Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6771 sy. ve 21.01.2017 ta.; RG:11 Şubat 2017.), yasama-yürütme-yargı... Yazının devamı... Kazanılmış haklara saygı olmadan... Kazanılmış haklara saygı, evrensel ölçekte bir hukukun genel ilkesi olup, insanoğlunun yüzlerce, hatta binlerce yıldır verdiği... Yazının devamı... OHAL-KHK ve değişiklik süreci 686 sayılı KHK, ‘halkoylamasının meşruluğu’ sorgulamasına yanıt gibi oldu. Kararname, Anayasal açıdan ‘yok hükmünde’ olsa da... Yazının devamı...