Atama bekleyen sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği mezunlarının sayısı 100 bine dayandı. Geçtiğimiz yıl sadece 400 kişinin atandığını hatırlatan mezunlar, seslerinin duyulmamasından şikâyetçi.

100 bin mezunun atama çığlığı
Fotoğraf: AA

Sibel BAHÇETEPE

Türkiye’de bir çok üniversitede eğitim gören, sayıları 100 bine yaklaşan sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği mezunları kadro istiyor. Hastanelerde satın alma ve depo yönetiminde, kalite koordinatörlüğünde, hasta ve çalışan hakları birimi gibi pek çok yerde çalışabilecek olan mezunlar, "Bu kadar mezun veren bir bölüm olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların idari birimlerinde bize kadro vermeyip, işin ehli olmayan yardımcı sağlık personeline yer veriyor, sahadaki sağlık personeli eksiliyor ve biz bölüm mezunları da mağdur ediliyor. Sağlık Bakanlığı sesimizi duysun" dedi.

Sağlık Yönetimi Bölümü, 1963 yılında kurulan bir bölüm. 2000 yılında Hacettepe, Ankara, Başkent ve Marmara Üniversitesi’nde olan Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü, 2021’de lisans ve ön lisansta 146 üniversiteye çıktı. Şu an 100 binden fazla mezun ve 50 binden fazla eğitim gören öğrencisi olan bölümün mağdurları seslerinin duyulmasını istiyor. Sağlık Yönetimi Platformu tarafından yapılan açıklamada, 59 yıllık bir geçmişe sahip olan bölümün çok sayıda mezun vermesi ve istihdam ihtiyacı olmasına karşın sorunlarının halen çözülemediği vurgulandı.

400 ATAMA YETERLİ DEĞİL

Sağlık Bakanlığı’nın son 15 yıldır "sağlık yöneticisi/idareciliği” kadrosuna alım yapmadığı anımsatılan açıklamada "2022 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 85 binlik alımın ilk etabı olan 32 bin kişilik alımda, sağlık yönetimi bölümü adına verilen 400 kişilik ‘büro personeli’ kontenjanı, mezun sayısına oranla yeterli değildir. Ayrıca 400 kişilik alım ‘sağlık yöneticisi’ unvanıyla değil ‘büro personeli’ unvanıyla yapıldı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, özetle şöyle denildi: "2020’de yaşanan pandemi sürecinde hastanelerde oluşacak krizlerin önlenmesi ve hastanelerin daha verimli kullanılması için ihtiyaç duyulması gereken sağlık yönetimi bölümü istihdam edilmeyerek mağdur edilmiştir. Bölümün lisans eğitimini tamamlayan mezunların Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastaneler, il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere kamu kuruluşlarında görev yapması gerekirken, yapılan kurum dışı atamalar sebebiyle mağdur edilip, hastane yönetim işleyişindeki verimliliği düşürmektedir. Aynı zamanda, sahada tecrübeli personelin idareye geçerek sağlık kurumlarını tehlikeye düşürdüğünü ve sahada tecrübeli personel kalmadığı aşikârdır. Bununla birlikte bu alanda eğitim görmeyen kişilerin idarede yer alması sağlık kurumlarının ve hastanelerin idari, mali ve teknik hizmetlerinin aksamasına sebep olmaktadır. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinde, şehir hastanelerinde, sağlık kurumlarında ve hastanelerde; satın alma ve depo yönetiminde, kalite koordinatörlüğünde, faturalandırmada, otelcilik ve kat hizmetleri yönetiminde, döner sermaye saymanlığında, tahakkuk, hasta ve çalışan hakları biriminde, hasta güvenliği alanlarında, insan kaynakları koordinatörlüğünde, stratejik planlama ve yönetim alanında, bilgi teknolojileri, arşiv ve istatistik biriminde lisans ve ön lisans eğitimi görmüş sağlık yönetici adaylarının hastanelerin idari kısmında kendi unvanıyla yer alması gerekirken, işi ehline verilmeyip dışardan yapılan atamalar fırsat eşitliğine ve sosyal devlet anlayışına ters bir durumdur. Bu meslek grubunun kamudaki istihdam oranlarının artırılması ve bekleyen yüz binlerce mezuna fırsat tanınması istiyoruz."

***

‘İNŞAATTA ÇALIŞIYORUZ’

Mehmet Masat adlı mezun ise yaşadığı sorunu "Yüksek puanlarla tercih ettiğimiz bölüm olan sağlık yönetimi bölümü, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamıza rağmen ne yazık ki bölümümüz kadro cetvelinde olmadığından gerekli atamalar yapılmıyor. Bizim olmamız gereken yerlerde eğitimini almamış kişiler veya başka bölümün mezunları bulunuyor. Atamalarımız olmadığından bölümün mezunları farklı farklı özel sektör işlerinde maalesef eziliyor. Mezun olduktan sonra maalesef inşaatlarda çalışıyor ve de taşeronlar tarafından eziliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi. Aslı Saadet ise şunları söyledi: ‘‘Bu bölümlerden mezun yüzbinlerce genç ne yazık ki yıllardır mağdur edilmekte. En son, Sağlıkta Beyaz Reform uygulamasında alakası olmayan bir alanda yani büro personeliği alanın da çok az sayıda sağlık yönetimi bölümune kontenjan ayırdılar. KPSS den 85 puanlar alıp atanamamaktan, emeklerimizn sürekli görmezden gelinip zayi olmasından yorulduk."

***

DİŞ TEKNİKERLERİ DE EK KADRO TALEP EDİYOR - (ANKA)

Ağız ve diş sağlığı bölümüne verilen düşük kadro sayısı, ağız ve diş sağlığı teknikerlerini de mağdur ediyor. Ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin sorunlarını TBMM’ye taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı, diş hekimi Gamze Akkuş İlgezdi “Ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanlığı’nın kendileri için ayırdığı 304 kişilik kadroyu yetersiz buluyor. Bu haklı isyanlarında sağlık emekçilerimizin yanındayız. 30 bine yaklaşan mezuna neredeyse yüzde biri kadar bir kadro ayrılıyor. Düşük kontenjanlarla mağdur edilen ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanı’ndan ek kadro talep ediyor” dedi. Bu durumun ağız ve diş sağlığı teknikerlerini çaresizliğe ve umutsuzluğa sürüklediğini belirten Akkuş İlgezdi, özetle şunları söyledi. "Ağız ve diş sağlığı teknikerlerine isyan bayrağını çektiren iktidar, mezun sayısının yüzde biri kadar kadro ayırdıkları ağız ve diş sağlığı teknikerlerini adeta yok saydı. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri seslerinin duyulması istiyorlar. Her 2 diş hekimine 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri planlaması baz alındığında, basit bir hesapla yaklaşık olarak 17 bin diş hekimine 8 bin ağız ve diş sağlığı teknikeri ataması yapılması gerekmektedir. Fakat AKP iktidarı 8 bin atama bir yana sadece 304 kadroyu ağız ve diş sağlığı teknikerlerine reva görüyor.”