İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliğince (TBB) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına İslam Hukuku dersinin eklenmesine karşı açılan davaya ilişkin yapılan açıklamada, "TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
2 Nolu Baro, İslam Hukuku dersine karşı açılan davayı "bilim karşıtlığı" olarak yorumladı

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına İslam Hukuku dersinin eklenmesine karşı açtı. İstanbul 2 Nolu Barosu ise açıklama yayımlayarak TBB'nin dava talebini "bilimi hedef almak"la suçladı. 

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığınca, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, TBB'nin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına İslam Hukuku dersinin eklenmesine karşı dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barolar Birliği yönetiminin bu tavrı öncelikle üniversitenin bilimsel özerkliğine ve bilim hürriyetine saldırıdır. İkinci olarak bilgi karşıtlığıdır. Bilgi karşıtlığı ise gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Üniversitelerin bilimsel özerkliği Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu nedenlerle TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz."