43 Alevi kurumu, ortak bir açıklama yaparak Cemevlerinin ibadethane sayılmasını ve eşit yurttaşlık temelinde maddi manevi haklarının karşılanmasını istedi.

43 Alevi kurum devlete seslendi: Eşit yurttaşlık haklarımız karşılansın

HABER MERKEZİ

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 43 Alevi vakıf, Cemevi, ocak bileşeni tarafından düzenlenen basın toplantısında, Cemevlerinin ibadethane sayılması ve eşit yurttaşlık temelinde maddi manevi haklarının karşılanması istendi.

Yıllar önce devlet yetkililerinin Alevilerin hak taleplerini dinlediği aktarılan açıklamada, şöyle denildi: “Türkiye genelinde aylardır Cemevlerimiz ve kurumlarımız İçişleri ve Kültür Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret ediliyor. Bir ihtiyacımızın olup olmadığı soruluyor, son iki günde de Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’da toplantılara devam ediyorlar. Biz ortak taleplerimizi rapor olarak bizleri ziyaret eden yetkililere verdik. Umarız, bu çalışmada diğeri gibi yarıda kalmaz, demokratik, laik, hukuk devleti olarak halkımızın beklediği eşit yurttaşlık taleplerimiz gerçekleşmiş olur.”

Açıklamada, yetkililere de ulaştırılan Alevi kurumlarının talepleri şöyle sıralandı:

>> Cemevlerimiz, ibadethanemizdir. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

>> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalıdır.

>> Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararları uygulanmalıdır.

>> Eşit yurttaşlık temelinde maddi manevi hak ve taleplerimiz karşılanmalı

>> Devlet zorunlu din dersleri adı altında verdiği eğitimle asimilasyon politikalarından ve Alevi köylerine cami yapma politikasından vazgeçmelidir.

>> Kamuda personel alımlarında ayrımcılık yapılmamalı liyakate göre işlem yapılmalıdır.

>> Devlet tüm inançlara eşit mesafede durmalı inançlara ve inanç merkezlerini tarif etmemeli.

>> Birçoğu devletin elinde veya başka kimselerce işgal altında bulunan, başta Hacı Bektaş Veli Dergâhı olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün elindeki. Tüm Alevi inanç merkezleri, olan Şahkulu Sultan Dergâhı, Karaca Ahmet, Erikli Baba, Garip Dede vb. Alevi Bektaşi Dergâhları Alevi kurumlarına verilmelidir.

>> Devlet televizyonlarında Alevi inançlarına yer verilmelidir.

>> Alevilere yönelik her türlü ayrımcı tutumlar ortadan kaldırılmalı, ayrımcılık yapanlara karşı caydırıcı yaptırımlar oluşturulmalıdır. Ötekileştirilen tüm diğer gruplarla birlikte Alevileri de hedef alan nefret söylemleri, nefret suçları kapsamına alınmalıdır.

>> Alevilerin kutsal mekânlarına yönelik yağmaya son verilmelidir. Munzur Baba, Abdal Musa, Keçeci Baba ve Alevilerce kutsal sayılan ziyaretgâhların bulunduğu mekânlarda, maden, taşocağı veya termik santral yapılmasına müsaade eden yapım ruhsatı iptal edilmelidir.

Alevi kurumlarının yasal düzenlemelere ilişkin talepleri ise şöyle:

>> 442 Sayılı Köy Kanunun 2 ve 91. Maddelerindeki ‘’Cami ‘’ ibaresinden sonra gelmek üzere; Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog, Havra kelimelerinin eklenmesi,

>> 3194 Sayılı İmar Kanunun 18,27 ve 44. Maddelerinde ‘’ibadet yeri’’ kelimesi değiştirilerek Cami, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra eklenmesi.

>> 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara ilgili ve 6785 sayılı imar kanununu bir maddesini değiştiren Kanunun 10 ve 19 maddelerindeki ‘’ibadet yeri’’ kelimesinin değiştirilerek Cami, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra düzeltilmesi,

>> 5393 Sayılı Belediye Kanunundaki İbadethane kelimesi yerine, Cami, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra eklenmesi,

>> 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunundaki, İbadethane, İbadet yerleri, İbadethaneler kelimeleri değiştirilerek, Cami, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra olarak düzenlenmesi,

>> 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunundaki mabetler kelimesi değiştirilerek, Camiler, Cemevleri, Kiliseler, Sinagog, Havra ve mescit olarak eklenmesi,

>> 6831 Sayılı Orman Kanunundaki Cami İbaresine, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra eklenmesi,

>> Toplu Konut ve Türk Ceza Kanunundaki İbadethane ve İbadethaneler kelimelerinin yerine Cami, Cemevi, Mescit, Kilise, Sinagog ve Havra olarak eklenmesini talep etmekteyiz.