Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi olan 495 engelli derneği, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesine tepki göstererek ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz” denildi.

495 engelli derneğinden ulaşım hakkı için ortak açıklama: Erişilebilirlik istiyoruz!

495 engelli derneği, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesi için TBMM’ye sunulan Kanun değişikliği teklifini eleştirmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi olan engelli dernekleri tarafından yayımlanan açıklamada, “Evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle, imzalamış olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. ve “Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma” başlıklı 19. Maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Meclis’te grubu bulunan partilere teklifin geri çekilmesi amacıyla mücadele etmeleri çağrısında bulunan derneklerin açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA İVEDİ BİR AÇIKLAMA VE ÇAĞRI

Minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkının 3 yıl daha ertelenmesi için TBMM’ye Kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. Bir torba kanun içerisine konulan bu düzenleme, engelli bireylerin herkes gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımını engelleyeceği için kabul edilemez.

Ülke olarak kabul ettiğimiz ve tarafı olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, “Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır.”

Evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle, imzalamış olduğumuz BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9. ve “Bağımsız Yaşama ve Topluma Dahil Olma” başlıklı 19. Maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır.

Erişilebilirlik hakkı bütün hakların ön koşuludur ve erişim zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının ertelenmesi; kamuya açık alanların, konutların ve diğer hakların kullanılmasının olanaksız hale getirilmesi demektir.

Sözleşmenin 4. Maddesinin 3. bendinde belirtildiği üzere, “Taraf Devletler işbu Sözleşme'nin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi ile engellilere ilişkin diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve etkin bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir.”

Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği 3 yıl daha ertelemek istenirken hakkın esas öznesi olan engelli bireylere ve örgütlerine danışılmamış, onayları alınmamıştır. Bu teklifin yasalaşması halinde, Sözleşme ve katılım hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilecektir.

Biz aşağıda imzası bulunan “Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu Üyesi” ve bu açıklamayı destekleyen Sivil Toplum Örgütleri; medya kuruluşlarını, duyarlı kamuoyunu ve mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.

Desteğinizi bizimle paylaşmak için engellilerinhaklari2030@gmail.com adresine e posta gönderebilirsiniz.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK!

ERİŞİLEBİLİRLİK HAKKI ERTELENEMEZ!

ERİŞİLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ!

1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara

4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü

5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği

6. Adana Yıldız Engelliler Derneği

7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği

8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği

9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği

10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği

13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir

14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara

15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara

16. Albinizm Derneği, İstanbul

17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa

18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya

19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi

20. Altın Ayaklar Spor Kulübü Derneği, Kırıkkale

21. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van

22. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi

23. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi

24. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi

25. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi

26. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi

27. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi

28. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi

29. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi

30. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi

31. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi

32. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi

33. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi

34. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi

35. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi

36. Altınokta Körler Derneği Fethiye Şubesi

37. Altınokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi

38. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara

39. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi

40. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi

41. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi

42. Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi

43. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi

44. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi

45. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi

46. Altınokta Körler Derneği Niğde Şubesi

47. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi

48. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi

49. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi

50. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi

51. Altınokta Körler Derneği Trabzon Şubesi

52. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi

53. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi

54. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara

55. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği

56. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

57. Ana Kucağı Down Sendromluları Koruma Derneği, Ankara

58. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç

59. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

60. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara

61. Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED)

62. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara

63. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

64. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği

65. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği

66. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği

67. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

68. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği

69. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği

70. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği

71. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği

72. Ardahan Göle Engelliler Derneği

73. Artvin Engelliler Derneği

74. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği

75. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi

76. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul

77. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara

78. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

79. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği

80. Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği

81. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir

82. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa

83. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

84. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

85. Bahattin YILDIZ, Aktivist, Sivas

86. Balıkesir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Derneği

87. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma

88. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği

89. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

90. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

91. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği

92. Batman Renkli Eller Otizm Derneği

93. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği

94. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul

95. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)

96. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği

97. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya

98. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)

99. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul

100. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği

101. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği

102. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)

103. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi

104. Bingöl Karlıova Tüm Engelliler Derneği

105. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek

106. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)

107. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır

108. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara

109. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği

110. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği

111. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği

112. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği

113. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği

114. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği

115. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği

116. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği

117. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği

118. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

119. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği

120. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

121. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa

122. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

123. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

124. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği

125. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

126. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)

127. Bursa Otizm Derneği

128. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği

129. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)

130. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı

131. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

132. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur

133. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi

134. Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul

135. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği

136. Cizre Engelsizler Spor Kulübü Derneği

137. Çanakkale Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği

138. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

139. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara

140. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun

141. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun

142. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak

143. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)

144. Deniz Yılmaz, Aktivist, Trabzon

145. Denizli Engelliler Platformu

146. Denizli İşitme Engelliler Derneği

147. Denizli Otizm Derneği

148. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği

149. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara

150. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri

151. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

152. DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu

153. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin

154. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon

155. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği

156. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun

157. Eğitimde Eşit Haklar Platformu

158. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara

159. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir

160. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

161. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

162. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak

163. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça

164. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi

165. Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

166. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara

167. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük

168. Engelli Genç ve Kadınları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

169. Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği, Ankara

170. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara

171. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa

172. Engelli Kamu Çalışanları Derneği (ENKAMUDER), Ankara

173. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara

174. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara

175. Engelliler Kültür Derneği, Bursa

176. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi

177. Engelliler Platformu

178. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul

179. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara

180. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara

181. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun

182. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay

183. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)

184. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray

185. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya

186. Engelsiz Erişim Derneği

187. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği

188. Engelsiz Kahramanlar Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği, Gaziantep

189. Engelsiz Kahramanlar Gazetesi, Gaziantep

190. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)

191. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara

192. Engel-Siz Yaşam Derneği, Gaziemir, İZMİR

193. Engelsiz Yaşam Federasyonu, Ankara

194. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya

195. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya

196. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul

197. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı

198. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara

199. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van

200. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir

201. Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi

202. Erzincan Down Sendromu Derneği

203. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği

204. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

205. Eşit Yaşam Derneği, İzmir

206. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara

207. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

208. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

209. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği

210. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği ve Spor Kulübü

211. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul

212. Glikojen Depo Hastalıkları Grubu

213. Gönül Teli Engelliler Spor Kulübü, Ankara

214. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara

215. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi

216. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

217. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği

218. Görengel Derneği-Hendek

219. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara

220. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)

221. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara

222. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara

223. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara

224. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul

225. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara

226. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi

227. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi

228. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

229. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği

230. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa

231. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara

232. Herkes için Turizm Derneği, İzmir

233. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin

234. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara

235. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

236. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir

237. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara

238. İstanbul Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği-Genel Merkez

239. İstanbul Otizm Derneği

240. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir

241. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul

242. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği

243. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği

244. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği

245. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

246. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği

247. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği

248. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara

249. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu

250. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

251. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği

252. Kars Dolunay Derneği

253. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez

254. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul

255. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği

256. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)

257. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir

258. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

259. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

260. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği

261. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği

262. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği

263. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği

264. Kozcağız Engelliler Derneği, Bartın

265. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul

266. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu

267. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

268. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği

269. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği

270. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

271. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

272. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

273. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

274. Manisa Otizm Derneği

275. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği

276. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

277. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi

278. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

279. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği

280. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin

281. Mevlüde Başergün Özdemircan, Aktivist, İzmir

282. Mina Otizmle Yaşam Derneği, Bursa

283. Miraç Dursun, Aktivist

284. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellililer Genel Koordinatörlüğü

285. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara

286. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi

287. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı

288. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara

289. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi

290. Muş Çölyak Derneği

291. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği

292. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak

293. Nurhak Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Kahramanmaraş

294. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara

295. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi

296. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun

297. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara

298. Otizm Vakfı, Ankara

299. Otizm Hakları Derneği, Ankara

300. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum

301. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara

302. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi

303. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul

304. Özel İnsanlar Derneği Afyon Şubesi

305. Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara

306. Pamukkale Sağır Spor Derneği

307. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir

308. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak

309. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir

310. Recep Hoşoğlu, Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri

311. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara

312. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)

313. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu

314. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği

315. Salihli Zihinsel Engelli Öğrencileri Koruma Derneği, Manisa

316. Samsun Engelliler Federasyonu

317. Samsun İşitme Engellileri Derneği

318. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği

319. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği

320. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa

321. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya

322. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca

323. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa

324. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)

325. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir

326. SESSİZSİNİZ İşitme Engelliler Hareketi

327. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir

328. SİMESEN Engelliler Komisyonu

329. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara

330. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara

331. Siverek Engelliler Derneği

332. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez

333. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir

334. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma

335. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat

336. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi

337. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ

338. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa

339. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa

340. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul

341. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul

342. Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği, İstanbul

343. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

344. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara

345. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi

346. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa

347. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)

348. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği

349. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği

350. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği

351. Turkuaz Engelliler Eğitim Sanat ve Spor Kulübü Derneği Fethiye/Muğla

352. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul

353. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla

354. Tüm Aktif Engelliler Derneği

355. Tüm Ege Engelliler Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

356. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir

357. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara

358. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara

359. Tüm Özürlü ve Aileleri Dayanışma Derneği (TÜM ÖZDER), Ankara

360. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi

361. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara

362. Türkiye Down Sendormu Derneği

363. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi

364. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi

365. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi

366. Türkiye Engelliler Meclisi Batman İl Engelliler Meclisi

367. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi

368. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi

369. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi

370. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi

371. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi

372. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi

373. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi

374. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi

375. Türkiye Engelliler Meclisi Isparta İl Engelliler Meclisi

376. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi

377. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi

378. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi

379. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi

380. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi

381. Türkiye Engelliler Meclisi Kayseri İl Engelliler Meclisi

382. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi

383. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi

384. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi

385. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi

386. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi

387. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi

388. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi

389. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi

390. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi

391. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi

392. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi

393. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi

394. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi

395. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi

396. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi

397. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara

398. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi

399. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul

400. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

401. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi

402. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul

403. Türkiye Körler Federasyonu

404. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi

405. Türkiye Körler Vakfı, Ankara

406. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu

407. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük

408. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul

409. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi

410. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi

411. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi

412. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi

413. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi

414. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi

415. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi

416. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi

417. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi

418. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi

419. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi

420. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi

421. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi

422. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi

423. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi

424. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği

425. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği

426. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi

427. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi

428. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi

429. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi

430. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi

431. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi

432. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi

433. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi

434. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi

435. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi

436. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi

437. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi

438. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi

439. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi

440. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi

441. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi

442. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi

443. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi

444. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi

445. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi

446. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi

447. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi

448. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği

449. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi

450. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi

451. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi

452. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi

453. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi

454. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği

455. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği

456. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi

457. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi

458. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi

459. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi

460. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi

461. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi

462. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi

463. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği

464. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi

465. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi

466. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi

467. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi

468. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi

469. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi

470. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi

471. Türkiye Spina Bifida Derneği, Genel Merkez

472. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir

473. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri

474. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon

475. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara

476. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas

477. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara

478. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa

479. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara

480. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli

481. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul

482. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği

483. Yaşadıkça. com

484. Yaşam Boyu Eğitim Derneği, Ankara

485. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

486. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara

487. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul

488. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır

489. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara

490. Yurttan Ayrılanlar Derneği (Yurt AYDER), Ankara

491. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu

492. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul

493. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum

494. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman

495. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş