İmar planları altı kez iptal edilen Maslak 1453 için mahkeme 7’nci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bilirkişi raporunda planların şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

7. kez yürütmeyi durdurma
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, inşaası sırasında tartışma yaratan Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için hazırlanan yedinci imar planı ile ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

HUKUKA AYKIRI

Şube, müteahhit Ali Ağaoğlu’nun TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul Maslak’taki Fatih Ormanı’nın yanında inşa ettirdiği 1453 projesi için hazırlanan yedinci imar planının iptali istemiyle dava açmıştı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, davaya dair yaptığı açıklamada özetle şunları paylaştı: "İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Şubat 2024’te bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda, iptal edilen plana göre inşa edilen yapıların korunduğu aktarılmış planda alanda hem mevcut teşekkülün korunarak hem de yoğunluğun nasıl düşürüleceğine ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya hesaplama olmadığı belirtilmişti.

Planlarda özel üniversite alanı fonksiyonu yer almamasına rağmen alanda özel üniversite alanı bulunduğu kaydedilmişti. Sosyal kültürel tesis alanı ve sağlık alanında da yönetmelikte öngörülen standartlara uyulmadığı belirtilmişti. Rapora göre, alanda ‘ticaret+konut+turizm alanı’ için ayrılan kısmı teknoloji geliştirme bölgesi yapılabileceği notu da planlama tekniklerine aykırıydı çünkü bunun için plan değişikliği yapılması gerekiyordu. Bilirkişiler, yedinci imar planının da şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığını kaydetmişti."

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu hükmüne esas aldı. Mahkeme, planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini de vurguladı.