9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA
9 kişinin mal varlığının dondurulma kararı kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.

Bu kişiler, Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür olarak sıralandı.