Afetler yoksulları vuruyor

Mansur Yaman 

İstanbul Barosu ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO), beklenen İstanbul-Marmara depremine yönelik “Öncelikli Bir Halk Sağlığı Sorunu, İstanbul - Marmara Depremi” başlığıyla düzenlediği kongre bugün de devam edecek. 

Dün başlayan kongreye İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan’ın yanı sıra birçok farklı üniversiteden öğretim üyeleri, alanlarında uzman sağlık hekimler, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası temsilcileri ve çeşitli şehirlerden tabip odası başkanları katıldı. 

HAREKETE GEÇİLMELİ 

Etkinliğin açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu Dr. Hasan Oğan yaptı. Konuşmacılar açılış konuşmasında Maraş merkezli 6 Şubat depremi sırasında ve deprem sonrasında hâlâ süren sorunları hatırlattı, beklenen Marmara Depremi için harekete geçmenin önemini bir kez daha vurguladı. 

"Deprem ve Afet" başlıklı ilk oturumun başkanlığını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan yaptı. Oturum içerisinde Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Dalından Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz "Halk Sağlığı Açsından Deprem ve Afet" başlıklı sunumunun gerçekleştirdi. Yavuz, deprem ve halk sağlığı arasında derin bir ilişki olduğundan söz ederek depremden sonra halk sağlığının ciddi yara aldığını söyledi. Yavuz, halk sağlığını korumak için depremden sonra değil depremden önce konuşulması gerektiğini vurguladı. 

Ardından ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu Afetlerle Yoksullaşma ve Sosyal Kırılganlık başlıklı sunumunu yaptı. Kalaycıoğlu doğal afetlerden en çok yoksulların etkilendiğini söyleyerek, "Doğal tehlikelerin sonucunda ortaya çıkan afetler sonucu olan ölümlerin yüzde 95'i dünya nüfusunun yüzde 66'sının yaşadığı yoksul ülkelerde meydana gelmektedir. Düşük gelire sahip ülkelerde her afette ortalama 3 bin kişi can verirken, yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde bu sayı 500'e kadar düşmektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de afetlerden olan ölümlerin yüzde 65'inin depreme bağlı olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Bir toplumun sosyal dokusunun dayanıklılığı, o toplumun bir afete karşı sosyal olarak daha az zarar görebilir ve afet olması durumunda daha hızla iyileşebilir olmasına işaret etmektedir" dedi.