Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Öte yandan fon kapsamında iktidar projeler üzerinden vakıflara kaynak aktarımı yapabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Evlenecek gençlere 150 bin lira kredi, yandaşa kaynak aktarımı

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için" Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Kamu tüzel kişiliğini haiz fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak.

Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden teşekkül edecek ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak.

BİRİLERİNE KAYNAK AKTARILACAK

Fon kapsamında bazı vakıflara "projeler" üzerinden para aktarılacak.

Fon yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Fonun kaynakları; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan ve Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibelerden ve diğer gelirlerden oluşacak.

150 BİN LİRALIK KREDİNİN ŞARTLARI

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.