birgün

11° AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 06.12.2019 14:16

AKP 17 yıldır işçileri sömürüyor

CHP Emek Bürosu, AKP İktidarının 17 Yıllık Dönemde Emek ve Çalışma Hayatı isimli raporunda işçilerin düşük ve güvencesiz çalışma koşullarını anlattı. Raporda, 17 yılda 22 bin yurttaşın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ve bunun AKP'nin daha fazla rant ve kâr hırsı nedeniyle yaşandığı vurgulandı

AKP 17 yıldır işçileri sömürüyor

BirGün/Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinatörlüğündeki CHP Emek Bürosu, 17 yıllık AKP iktidarının emek düşmanı uygulamalarını mercek altına aldı. AKP İktidarının 17 Yıllık Dönemde Emek ve Çalışma Hayatı isimli bir rapor kaleme alan Emek Bürosu, işçilerin AKP’nin kâr hırsı nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

AKP’nin, iktidarı boyunca, işçi ve emekçiler üzerindeki baskıyı ve sömürüyü günden güne artırdığı, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşulu ile siyasal baskıları temel politika haline getirdiği vurgulandı.

CHP Emek Bürosu tarafından hazırlanan AKP İktidarının 17 Yıllık Dönemde Emek ve Çalışma Hayatı isimli rapordan öne çıkan tespitler şöyle:

  • AKP iktidarı döneminde oluşturulan baskıya dayalı çalışma yaşamı rejimi, işyerlerinde işçilere uygulanan faşizmin 21’nci yüzyıldaki uzantısı oldu. Emekçiler 17 yıl boyunca daha fazla yoksullaştı, güvencesizliğe terk edildi. Emekçiler, ‘geçinemiyoruz’ feryatları ile yaşamlarına son vermeye , aileleri ile birlikte toplu bir şekilde intihar etmeye başladı.
  • Saldırının boyutları 2 yıllık OHAL sürecinde daha da artarken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile çalışanların hakları iyiden iyiye hedef tahtasına oturtuldu. AKP iktidarı, 2003 yılında İş Kanunu’nu değiştirerek çalışma hayatının esnekleşmesine ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına yol açtı. 17 yılda en az 22 bin işçi, işyerlerinde çalışırken göz göre göre ölüme terk edildi.
  • Erkek, kadın ve çocuk en az 22 bin işçi adına ‘fıtrat’ dedikleri düzende, AKP’nin daha fazla rant ve kar hırsının bedelini canlarıyla ödedi. Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler yasal güvence altına alınmış olmasına rağmen, AKP iktidarı ile işçilerin sendikalaşma hakkına ağır saldırılar gerçekleşti.
  • AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 57,98 olan sendikalaşma oranı yüzde 44 azalarak yüzde 13’lere geriledi. 7’si OHAL sürecinde olmak üzere toplam 16 grev AKP iktidarı döneminde ‘’erteleme’ ’adı altında yasaklandı. AKP iktidarında bugüne kadar 200 binden fazla işçinin grev hakkı elinden alındı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük işsizlik oranı AKP iktidarı döneminde gerçekleşti.
  • Ülkemizde geniş tanımlı işsiz sayısı Lübnan nüfusunu geride bırakarak 8 milyona dayandı. İşsiz sayımız 95 ülke nüfusunu geçti.
  • İşsizlik en çok kadın ve gençleri etkiledi. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında genç işsizliğin sürekli olarak yükseldiği 2’nci ülke konumuna yükseldi.

CHP’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

17 yıl boyunca her geçen gün daha fazla sömürülen ve hakları gasp edilen emekçilere yönelik CHP’nin bazı çözüm önerileri şöyle:

  • Asgari ücret vergi kapsamı dışında bırakılmalıdır. Asgari ücrete yılda bir defa değil, altı ayda bir zam yapılmalıdır. İş Kanunu’nda esnek çalışma modellerine son verilmelidir. Kiralık işçilik bürosu adı altında emek sömürüsüne son verilmelidir.
  • 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçiler için özgür toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır. Kamuda taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde kapsam dışı bırakılan tüm işçiler kadroya alınmalıdır. İşçilerin hak aramaları önünde engel teşkil eden zorunlu arabuluculuk uygulamasına son verilmelidir.
  • Çalışma hayatında ve ücretlerin belirlenmesinde cinsiyet, etnik kimlik, din, dil, ırk ayrımlarına son verilmelidir. Çocuk işçiliğine son verilmeli, kadınların ve gençlerin istihdamı önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı çalıştırılmanın ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
  • Haftalık çalışma süresi ücrette azalma olmaksızın 40 saate düşürülmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına son verilmelidir. İş cinayetlerine karşı etkin mücadele programları hayata geçirilmelidir. İş yerlerinde denetimsiz ve güvencesiz çalışma koşullarına son verilmelidir. Kıdem tazminatının fona devrinden vazgeçilmelidir. Kıdem hakkını elde edebilme şartları ilerletilmeli, işverenin iflası halinde kıdem tazminatı hakkını tüm diğer işçi haklarıyla birlikte öncelikli alacak durumuna getirilmelidir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız