AKP’nin 2013 yılında yasalaştırdığı 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu elektrik sektörünün yapısını bozdu. Değişiklikler kapsamında elektrik dağıtımının tamamı, üretiminin ise büyük bölümü özel sektöre devredildi.

AKP elektrik sektörünü sermayeye terk etti
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

AKP, birbiri ardına yaptığı değişiklikler ile elektrik sektörünün üretim-iletim–dağıtım faaliyetlerini içeren yapısını bozdu. Elektrik dağıtımında özelleştirme, bir türlü giderilemeyen altyapı sorunları ile yüksek faturaları da beraberinde getirdi. Elektrik üretimde özelleştirme yalnızca yurttaşın değil kamunun yükünü de katlayarak artırdı.

2002 yılında elektrik üretiminin yüzde 60’ını tek başına karşılayan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) üretimdeki payı yıllar itibarıyla giderek eridi. 2008’de yüzde 48’e kadar düşen EÜAŞ'ın elektrik üretimindeki payı 2013 yılında kayıtlara, yüzde 33 olarak geçti.

ÖZEL SEKTÖR AĞIRLIĞI

2013 yılında yenilenerek yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ise kamu elektrik üretimi ile bağını neredeyse tamamen kopardı. Elektrikte üretim, tamamıyla özel sektör yatırımlarına bağlandı. Politika değişikliği ile hem yurttaşın elektrik için ödediği tutar arttı hem de kamunun yükü katlandı.

ÜRETİMDE BÜYÜK KAYIP

EÜAŞ’ın sektör raporları da kamunun elektrik üretimindeki payının büyük bir hızla azaldığını gözler önüne serdi. 2008’de yüzde 48, 2013'te yüzde 33 olan EÜAŞ'ın elektrik üretimindeki payı, 2020-2022 döneminde ise şöyle sıralandı:

2020: 18,2

2021: 16,1

2022: 14,4

Türkiye'de EÜAŞ tarafından üretilen elektriğin kaynaklarına göre dağılımı da dikkati çekti. Türkiye’de 2022 yılında toplam 46,9 milyon megawatt olan elektrik üretiminin kaynaklarına göre dağılımı şöyle kaydedildi:

Hidrolik: 26,5 megawatt

Doğalgaz: 13,1 milyon megawatt

Linyit: 7,1 milyon megawatt

Rüzgâr: 34 bin megawatt