Ormanlara göz dikenlere ‘dur’ denildi. Danıştay Yüksek Kurulu İzmir’de deprem konutları için ormanlık alanlara kıyılmaması yolunda karar verdi. Kurul, Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı itirazı reddetti.

AKP’ye ‘deprem konutu’ dersi!
Fotoğraf: AA

Aycan KARADAĞ

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan depremzedeler için Bayraklı’da bulunan ormanlık alanda konut yapılmasına karşı açılan davada mahkeme kararını verdi.


Danıştay 8. Dairesi yapılmak istenen projeye karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararını, Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Danıştay Yüksek Kurulu’na taşıdı. Kurul, itirazı reddettiğini açıkladı. Kararda, “Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarelerce öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazların reddine tarihinde oybirliği ile karar verildi” denildi.

RANT UĞRUNA HEBA EDİLMEDİ

Alanın orman vasfı dışına çıkarılmasına karşı dava açan avukat Senih Özay yaptığı açıklamada, “11 ilimizde korkunç acı deprem ile karşı karşıyayız. Tabii ki iktidar depremzedelere arazi bulup kredi bulup konut yapmak ister, istemektedir. Bunun için zemin etüdü, kumluk, fay hattı diyerek arayış sırasında akla gelen orman alanı olmakta... Cumhurbaşkanlığı’nın orman alanı dışına çıkarma kararına dava açıldı. Bu dava 2 sene boyunca Danıştay önünde görüldü ve en sonunda Danıştay 8. Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tam ormanlarımız kurtuldu derken, insana, doğaya ve güzel olma potansiyeli olan bu konuda iktidarın Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Danıştay’ın verdiği bu karara itiraz edip davayı bir üst mahkemeye Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne taşıdı. Üst mahkeme bu itirazı değerlendirdi ve yürütmeyi durdurma kararının yerinde olduğu kararına vardı. Bir başka deyişle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu iradesini, ormanlık alanların rant uğruna heba edilmemesi yönünde gösterdi” diye konuştu.

Özay şunları dile getirdi: “Bu karar, ayrıca ülkemizde, yakın zamanda doğu illerimizde meydana gelen felakette oluşan konut ihtiyacının karşılanması için o bölgelerdeki ormanlık alanların yok edilmesi yönünde de bir engel olarak durmaktadır. Bu yüzden bu karar emsal değeri taşıyor.”

***

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 2020’deki depremin ardından, evleri yıkılan depremzedeler için Bayraklı’daki ormanlık alanda konut yapılmaya başlandı. Tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman vasfının dışına çıkartıldı. Projeye karşı açılan dava sonucunda Danıştay, depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı’da yapılan konut alanının sit statüsünün kaldırılmasını durdurdu.