Sayıştay’ın AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik denetimleri, usulsüz uygulamaları gün yüzüne çıkardı. Belediyenin, servis ve taksi plakalarının usulsüz şekilde dağıtıldığı, Meclis Kararı olmaksızın başka kurumlara araç tahsislerinde bulunulduğu belirlendi.

AKP’li belediye “bol keseden” dağıtmış

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay’ın belediyelere yönelik mali denetimleri, çok sayıda usulsüz işlemi gözler önüne serdi. AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nde yönelik denetim raporunda, “Bu kadarı da olmaz” dedirten mevzuata aykırılıklar yer aldı.

Belediyenin, kentte faaliyet gösteren servis ve taksi plakalarını usulsüz şekilde dağıttığı, Kanun’a aykırı araç tahsislerinde bulunduğu tespit edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren servis plakalarının bir kısmının İl Trafik Komisyonu ve İlçe Belediye Meclis Kararları kapsamında ihalesiz ve süresiz verildiği görüldü.

Sayıştay denetçilerinin kurumun hesap ve işlemleri üzerinde yaptığı inceleme ile açığa çıkarılan usulsüzlük kapsamında toplam 770 servis aracı plakasının ihalesiz ve süresiz dağıtıldığı anlaşıldı. Kent merkezinde aktif çalışan 700 taksiden 685’inin de UKOME kararı ve ihale olmaksızın, süresiz şekilde dağıtıldığı bildirildi.

USULSÜZ ARAÇ TAHSİSİ

Belediyenin, Belediye Meclisi kararı olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği araç tahsisleri de Sayıştay denetimlerine takıldı.

Mevzuata aykırı araç tahsis işleminin yapıldığı kurumlar arasında valilik ve kaymakamlık gibi kurumların da yer aldığı öğrenilirken Sayıştay denetçileri, “Tahsis işlemlerinin yerine getirilmesi için öncelikli olarak belediye meclisinin karar alması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali denetimler ile açığa çıkarılan diğer bazı usulsüz işlemler ise şöyle sıralandı:

>> M Plakalı Ticari Minibüs Hatlarının Mevzuata Aykırı Şekilde Verilmesi

>> Harcırah Kanunu Uyarınca Ödenmesi Mümkün Olmayan Bazı Harcamaların Kanun'a Aykırı Bir Şekilde Karşılanması

>> Fazla Mesai Cetvellerinin Usulüne Uygun Tutulmaması

>> Mali Hizmetler Uzmanı Veya Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atamaların Yapılmaması