Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını Ankara'da gerçekleştirdi. Babacan törende yaptığı konuşmada partisinin programını açıkladı

Ali Babacan yeni partisi DEVA'nın programını açıkladı

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirdi.

Törende konuşma yapan Babacan, İnsan haklarının ihlal edilmesinin, özgürlüğün kısıtlanmasının ızdırap yarattığını, ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset dilinin toplumu sürekli gerdiğini" söyledi.

"Korku siyaseti hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Yatırımcımız, sanayicimiz önünü göremiyor, varolma mücadelesi veriyor"diyen Babacan, "eğitimin en önemli sorun alanı olarak hâlâ önlerinde durduğunu, sağlık sisteminin de hızla bozulma sinyalleri verdiğini" belirtti.

Babacan "Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Herşey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız" diye konuştu.

"MUHALEFET PARTİLERİYLE SİYASİ KANALLARIMIZ AÇIK OLACAK"

Türkiye'nin tek bir akla sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke olduğunu belirten Babacan, "Bu anlamda muhalefet partileriyle tüm siyasi kanallarımızın açık olacağını söylemek istiyorum. Tüzüğe göre, genel başkanlık süresini 10 yıl ile sınırlandırdık" şeklinde konuştu.

"ÇOĞULCU DEMOKRASİ İNŞA EDİLMELİ"

"Bizim için siyaset, başta kadınlar olmak üzere, tüm insanların özgürlüğü, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasıdır" diyen Babacan, "Sosyal adaletin temin edilmesi, kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Bizim için siyaset çok çalışmaktır, dosdoğru çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

"KUTSALLARIMIZI SİYASETE MALZEME ETMEYECEĞİZ"

"Farklı fikir, inanç ve anlayışları bir zenginlik olarak değerlendirdiklerini" anlatan Babacan, "Herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Kutsallarımızı siyasete malzeme etmeyeceğiz. Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamaycak kadar büyük bir ülkedir. Her koşulda hakikati savunacak kadrolarımızla hareket edeceğiz." sözleriyle devam etti.

Babacan'ın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

>> "Birleştirici kapsayıcı ve umut veren bir siyaset üreteceğimizi, kutuplu siyasete bulaşmayacağımızı, çoğulcu siyaseti esas alacağımızı, iş birliğine açık olacağımızı ilke ve değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, çözüm odaklı hareket edeceğimizi milletimize şimdiden beyan ve taahhüt ediyoruz.

>> Partimizin her kademesindeki organ seçimlerinde delegelerin daha fazla söz sahibi olmasına söz verdik. Organ seçimlerinden adaylardan en az yarısının delegelerin önerdikleri adaylardan oluşan çarşaf listeden seçilmesini öngördük. İddia ediyorum ki bugün partimizin tüzüğünü açın inceleyin, bütün siyasi partiler içerisinde parti için demokrasinin en iyi çalışacağı parti DEVA olacaktır.

"SİYASETİN FİNANSMANI EN HASTALIKLI ALANLARDAN BİRİ"

>> Milletvekillerimizin seçimi için ön seçim veya aday yoklaması yapılmasını öngörüyoruz.

>> İlk defa bir siyasi partinin engelli kotası var. Bütün organlarında engelli kotası var. Engelli vatandaşlarımız engellerle ilgili oluşacak bütün politikalarda söz sahibi olacaklardır. Partimizin bütçesini, gelir ve gider cetvellerini bütün mali tablolarını resmî internet sitemiz üzerinden yayımlayacağız. Siyasetin finansmanı maalesef Türkiye'nin en hastalıklı alanlarından biridir. Biz yeni kurulmuş bir siyasi parti olarak ilk seçimlere kadar Hazine'den herhangi bir yardım almayacak. Biz istiyoruz ki bu partinin kazançları vatandaşlarımızın helal kazançlarından olsun.

>> Web sitemizin serbest kürsü menüsü başlığı üzerinden gençlerimiz de görüşlerini bizlere yazabilecekler. Üyelik başvuruları da web üzerinden yapılabilecek.

>> Bilişim çalışmalarımızı tamamen gönüllü bir ekiple yürüttük. Bütün hesaplarımız bizim kendi gönüllü gençlerimiz tarafından hesaplandı. Bunlardan birkaçı da kurucularımız arasında. Onlarla omuz omuza çalıştık ve partimizin elektronik alt yapısını kuran gençlerimiz üyelerimiz arasında.

"BARAJIN DÜŞÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

>> Demokrasinin başlangıç noktasının seçimlere ve siyasi partilere ilişkin düzenlemeler olduğuna inanıyoruz. Seçim yasasında temsilde adaleti sağlamak amacıyla, barajın düşürülmesi ve seçim bölgesinin daraltılmasıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Siyasi partiler yasasında, parti içi demokrasiyi kurumsallaştıracak değişiklikleri hayata geçireceğiz. Siyasetin finansmanının şeffaf ve temiz hale getireceğiz. Sivil toplumu, demokrasinin asli unsuru olarak görüyoruz. Sivil toplum örgütlerinin vesayet altına alınmasının, ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasının ve bağımsızlıklarını kaybetmelerinin demokrasiye büyük zarar verdiğine inanıyoruz.

>> Son yıllarda yaşadığımız siyasi ve sosyal olaylar insanımızdaki devlet algısını ciddi şekilde değiştirmiştir. Herkes için umut ve güven kaynağı olması gereken devletin bu vasfı büyük oranda zayıflamış, ayrımcılık, kayırmacılık, dışlayıcılık ve ötekileştirme yaygınlaşmıştır. Kurallar yerini keyfiliğe, kurumsal yönetim kişisel yönetime, ehliyet ve liyakat kayırmacılığa dönüşmüş, kurumsal yapısal ve kültürel olarak ciddi bir tahribata maruz kalmıştır. Parti olarak, hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş, etkin iletişim yetkinliğine sahip, geri bildirime açık, ulaşılabilir, etkili ve verimli bir kamu yönetimi hedefliyoruz.

"HER TÜRLÜ KAYIRMACILIĞI REDDEDİYORUZ"

>> Devletin her bir vatandaşına aynı yakınlıkta olmasını, hiç kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmamasını savunuyor, her türlü kayırmacılığı reddediyoruz. Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarını ve kurumsal kapasitelerini güçlendirecek ve üyeliğe atanma nitelik ve kriterlerini yükselteceğiz.

>> Yolsuzluğun aynı zamanda ekonomik kalkınmanın önündeki en önemli engellerden birisi olduğuna inanıyoruz. Bizim için şeffaflık sadece bir etik kural değil, bir hayat tarzıdır. Mali suçların, yasa dışı veya kaynağı kuşkulu para hareketlerinin daha bağımsız ve etkili bir şekilde izlenmesi ve soruşturulması ve ilgili kurumlarla işleyen bir koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı yeniden yapılandıracağız. Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna keyfiliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracak, kamu ihale kanununu tümüyle yenileyeceğiz. İhale ve satın alma süreçlerini tüm taraf ve yurttaşların izleyebilmesine açık tutacağız.

"BİZE YAPTIRMADIKLARI 'MALİ KURAL' UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

>> Enflasyonu düşük tek haneli düzeye indirmek temel hedefimizdir. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla, zamanında bize yaptırmadıkları “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz. Bütçe disiplinini esas olarak vergi oranlarını yükselterek değil tahsilat oranını arttırarak, kayıt dışılığı azaltarak ve harcamaları kontrol altına alarak tesis edeceğiz.

İŞSİZLİK

>> Son yıllarda yaşanan güven ve istikrar kaybına bağlı olarak yatırımlar ciddi oranda gerilemiş, bunun sonucunda işsizlik oranları tarihi yüksek seviyelere çıkmıştır. İşsizlikle mücadelede en etkin yöntem, ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis ederek yatırımları ve büyümeyi arttırmaktır. İşsizlikle ilgili yapısal sorunların çözümü ise işgücü piyasası reformları, çok yönlü aktif işgücü politikaları ve mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktan geçmektedir. İşgücüne katılımın arttırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için işgücünün niteliğini sürekli iyileştirecek ve geleceğin işlerine uygun hale getireceğiz.

"YÖK MİSYONUNU TAMAMLAMIŞ BİR KURUM"

>> Eğitim en öncelikle ele alacağımız alan olacaktır. Eğitim alanında yaşadığımız sorunların temelinde, eğitim sistemimizin konjonktürel, siyasi ve ideolojik bir çatışma alanı haline gelmesi yatmaktadır. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak; insanı merkeze alan, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, üstün nitelikli öğretmen ve öğrenci yetiştiren, fırsat eşitliğini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan, kapsayıcı ve hayat boyu devam eden bir eğitim ve öğretim sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz

>> Üniversiteye yerleştirmede yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) misyonunu tamamlamış bir kurum olarak yüksek öğretimin gelişmesinin önünde bir engel haline gelmiştir.

"İMAR PLANLARINA AYKIRI YAPILAŞMAYA İZİN VERMYECEĞİZ"

>> Kentlerimizin; yaşanabilir, refah seviyesi yüksek, temiz, huzurlu, güvenli, üretken, verimli, sürdürülebilir, tarihi ve kültürel değerleri korunan, dirençli, ekolojik, teknolojik ve çağdaş kentler olmasını hedefliyoruz. İmar planlarına aykırı yapılaşmaya ve kentleşmeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kamu yararı ilkesinin göz ardı edilerek yapılan ve kentlerimizi büyük oranda yaşanmaz hale getiren, rant amacı güden veya yerel yönetimlere gelir sağlama amaçlı mevzi imar planı değişiklikleri ve emsal artışlarına son vereceğiz.

>> İmar planı yapma konusundaki yetki dağınıklığını, mahalli idarelerin imar planı yapma, merkezi yönetimin ise denetim yapma yetkisine sahip olacağı bir anlayışı esas alarak gidereceğiz. Sokak genişliği, ağaç envanteri, karma kullanımların varlığı gibi mahalle dokusunu bozmadan dönüşümler gerçekleştireceğiz. Kentlerde yayaların daha rahat ve güvenli şekilde yürümesini, bisiklet kullanabilmesini sağlayacak çözümler geliştireceğiz. Kentlerimizdeki tüm ulaşım sistemlerinden engelli bireylerin kolayca faydalanmasını sağlayacağız.