Almanya İçişleri Bakanı Faeser, ülkede giderek güçlenen aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı eğilimlere karşı 13 maddeden oluşan önlem paketi açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'dan aşırı sağa karşı önlem paketi
AA

BERLİN

Almanya'da haftalardır aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve ırkçılık aleyhine gösteriler devam ediyor.

Demokrateam.org verilerine göre 12 Ocak'tan beri aşırı sağa karşı eylem sayısı bin 84, bu eylemlere katılanların sayısı 3 milyon 233 bini aştı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağcı, ırkçı ve faşist eğilimlere karşı 13 maddeden oluşan önlem paketi açıkladı. Faeser, Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Dairesi'nden Holger Münch ile birlikte başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında “Aşırı sağa kararlı bir şekilde mücadele edin, gerçek demokrasisinin araçlarını kullanın” adıyla 13 maddeden oluşan önlem paketinde aşırı sağ ağlarının para kaynaklarının ortaya çıkarılıp kurutulması, her türlü suçun tutarlı şekilde cezalandırılması, aşırı sağcıların kamu hizmetinden uzaklaştırılması, silah kanunda değişiklik gibi bir dizi uygulama yer alıyor.

Faeser toplantıda, Federal Anayasa Mahkemesi'nin demokrasi düşmanlarının etkisinden daha iyi korunabilmesi için bir Anayasa değişikliği yapılmasını istediklerini belirtti.  Faeser, disiplin kanunun reforme edilmesiyle birlikte aşırı sağcı, anayasa düşmanlarının kamu görevlerinden uzaklaştırılmasının kolaylaşacağını, aşırı sağcı ağların para kaynaklarına ilişkin araştırmaların kolaylaşmasını istediklerini,  tedbir kataloğuyla birlikte silah kanunu reformunda da ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser toplantıda "Demokrasimizi korumak için hukuk devletinin tüm araçlarını kullanmak istiyoruz. Aşırı sağcı şebekeleri çökertmek, onları gelirlerinden mahrum etmek ve silahlarını ellerinden almak istiyoruz. "

"Şu anda bu kadar çok insanın yüzünü nefrete karşı ve demokrasiden yana göstermesi hem bir cesaretlendirme hem de bir görevdir. Bu, açık toplumumuzu düşmanlarına karşı savunmakla ilgilidir. Stratejimizin özü değişmemiştir: Önleme ve sertlik. Bu insanlık dışı ideolojinin toplumumuzu daha fazla kemirmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

"Aşırı sağcı şebekelere organize suç örgütleriyle aynı şekilde muamele etmeliyiz. Devletle alay edenlerle mücadeleyi  güçlü bir devlet yapmalıdır. Bu da her suçun tutarlı bir şekilde cezalandırılması anlamına gelir. Bu sadece polis tarafından değil, aynı zamanda gastronomi veya ticaret denetim makamları gibi düzenleyici makamlar tarafından da yapılabilir. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı bu amaçla ilgili yerel makamlarla işbirliğini arttırıyor. Aşırı sağcılara karşı her imkanı kullanmak, yaklaşım bu olmalıdır" açıklamasına yer verdi.

Federal İçişleri Bakanı Feaser'in açıkladığı pakette şu önlemler yer alıyor:

- Demokrasinin direncinin güçlendirilmesi: Otoriter güçler demokrasiye saldırdığında, yargı genellikle ilk hedeflerinden biri olur. Dirençli bir demokrasi buna dur demelidir. Federal Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığının anti-demokratik güçlerin etkisine karşı daha güçlü bir şekilde korunması gerekmektedir. Bu amaçla, teşkilat ve usule ilişkin merkezi düzenlemeler Anayasa'ya dahil edilmelidir.

- Aşırı sağcılıkla mücadelede bütüncül yaklaşım: Devlet makamları, yasal yetkileri kapsamında, tanınmış aşırı uçlara her düzeyde sınırlarını göstermelidir. Güçlü bir devletin, savunmacı bir demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair açık bir sinyal göndermek için yasaların ihlal edilmesi halinde etkin bir şekilde kovuşturma yapılmalıdır. Federal Anayasayı Koruma Dairesi halihazırda ilgili yerel makamlara bilgi aktarmaktadır. Bu makamlar polis olabileceği gibi ticaret ya da gastronomi müfettişliği gibi düzenleyici makamlar da olabilir. Örneğin aşırı sağcı etkinlikler yasaklanabilir. Anayasayı Koruma Dairesi şimdi bu yetkilerini daha fazla kullanacaktır.

- Aşırı sağcı şebekelerin mali kaynaklarının kurutulması: Operasyonel olarak Federal Anayasayı Koruma Dairesi'ndeki mali soruşturmalar halihazırda önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Bankalar duyarlı hale getirilmekte ve mali yapılar detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Bununla birlikte, mali soruşturmalar için yetki nefrete teşvik ve şiddet odaklı girişimlerle sınırlı olduğu için şu anda yasal sınırlar bulunmaktadır. Bu nedenle Federal Anayasayı Koruma Yasası, eylem potansiyeli ve sosyal etki gibi faktörlerin ilgili olabileceği potansiyel tehdide bağlı olacak şekilde değiştirilecektir. Buna ek olarak, prosedürler daha hızlı ve daha az bürokratik hale getirilecektir.

-Ulus ötesi ağları bozmak: Aşırı sağcı nefret ne Almanya dışına ihraç edilmeli ne de Almanya'ya ithal edilmelidir. Bu nedenle BMI, aşırı sağcıların ülke içinde ve dışında seyahat etmelerini mümkün olduğunca engellemek için ilgili devlet makamlarıyla birlikte çalışmaktadır.

- İnternette nefretle mücadele: Federal Kriminal Dairesi bünyesindeki İnternetteki Suç İçerikleri Merkezi Raporlama Merkezi daha da genişletilecek. Ayrıca aşırı sağcı içerikler internetten kaldırılacaktır. Federal Kriminal Dairesi, internette nefret söylemiyle mücadele stratejilerini ve araçlarını daha da geliştirmiş ve örneğin dijital alanda değerlendirme projeleri ve soruşturma prosedürleri ile internette işlenen suçların kovuşturulmasına yönelik baskıyı arttırmak amacıyla personel ve organizasyon açısından kendisini düzenlemiştir. Bu yaklaşım tutarlı bir şekilde sürdürülmektedir.

- Yabancı etki ve dezenformasyonla mücadele: Aşırı sağcılar devletimize olan güveni sarsmak istemektedir. Bu hedefi yabancı aktörlerle paylaşmaktadırlar. Örneğin, otokratik devletler yapay erişim yaratmak için sahte hesaplar kullanmakta veya yapay zeka tabanlı görüntüler kullanarak hikayeler icat etmektedir. Eşgüdümlü etki kampanyaları ile özgür düşünce oluşumunu manipüle etmeye çalışıyorlar. Federal Anayasayı Koruma Dairesi bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve karşı önlemler alıyor. Federal İçişleri Bakanlığı, federal hükümet için yabancı manipülasyon ve etki kampanyalarını erken aşamada tespit edebilecek yeni bir erken tespit birimi kuruyor.

- Anayasa düşmanlarının kamu hizmetinden uzaklaştırılması: 1 Nisan'da kapsamlı reformlarla yürürlüğe girecek olan disiplin kanunu artık tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Yargılamaları önemli ölçüde hızlandırmak amacıyla, memuriyetten çıkarma da dahil olmak üzere tüm disiplin cezaları bundan böyle disiplin emriyle verilecektir. Uzun süren adli disiplin yargılamalarına artık gerek kalmayacaktır. "Aşırı sağcılar, 'Reich vatandaşları' ve güvenlik makamlarındaki 'kendi kendini yönetenler'" başlıklı bir sonraki durum raporu, anayasal korumayla ilgili devletin gayrimeşrulaştırılması alanını ilk kez içerecek ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde yayınlanacaktır.

- Aşırı sağcı şebekelerin çökertilmesi: Aşırı sağcı çevreler üzerinde mümkün olan en büyük etkiyi yaratacak ilave yasaklama tedbirleri sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

- Aşırı sağcıları tutarlı bir şekilde silahsızlandırmak: BMI, silah mevzuatının reformuna ilişkin taslağını Ocak 2023'te sunmuştur. Silah mevzuatının sıkılaştırılması, aşırı sağcıların silahsızlandırılması için çok önemli bir yapı taşıdır. Taslak özellikle, diğer hususların yanı sıra, Federal Anayasayı Koruma Yasası ile aynı şüphe kriterlerinin Silah Yasası için de geçerli olmasını öngörüyor. Dolayısıyla Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından şüpheli vaka olarak listelenen bir örgüte üyelik, ateşli silah ruhsatının geri alınmasına yol açabilir. Savaş silahlarına benzer yarı otomatik silahlar yasaklanacaktır. Tatar yayları ruhsat zorunluluğuna tabi olacaktır.

- Demokrasinin desteklenmesinin güçlendirilmesi: Demokrasi lehine ve aşırıcılığa karşı sivil toplum girişimlerinin kalıcı ve güvenilir desteğe ihtiyacı vardır. Federal Kabine tarafından 2022 yılı sonunda kabul edilen Demokrasiyi Teşvik Yasası'nın buna önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Mevcut gelişmeler ışığında, Alman Federal Meclisi'nin yakın gelecekte bu yasayı kabul etmesi acilen gereklidir. Buna ek olarak, Federal Yurttaşlık Eğitimi Ajansı'nın (BpB) programları daha da geliştirilecek ve genişletilecektir. "Katılım yoluyla uyum" programı kırsal ve yapısal olarak zayıf bölgelerdeki projeleri güçlendirecektir.

- Aşırı sağa karşı sporda dik duruş: Sporda aşırı sağa ve insan düşmanlığına karşı yeni federal program, sporun demokratik ve bütünleştirici gücünü güçlendirmek amacıyla spor kulüplerini destekliyor. Program kapsamında 2023 ve 2024 yılları için toplam 2.5 milyon Avro tahsis edilmiştir. Yeni oluşturulan "Sport with Attitude" kulüp ödülü ilk kez verilecektir.

- Antisemitizmle mücadele: Federal Hükümet, Yahudi yaşamının pek çok alanda güçlendirilmesi ve görselleştirilmesi konusundaki kararlılığını daha da yoğunlaştırdı. Yahudiler Merkez Konseyi'nin finansmanı yıllık 13 milyon Avro'dan 22 milyon Avro'ya çıkarıldı. Federal Hükümet ayrıca çok sayıda başka Yahudi kuruluşunu ve projesini de desteklemektedir. Antisemitizmle mücadelede siyasi eğitim büyük önem taşıyor. "Sosyal Uyum" federal programının bir parçası olarak BMI, 2024 finansman yılı için antisemitizm konusuna da odaklanacak ve ilgili projeleri destekleyecektir.

- Saldırı altındaki demokratları desteklemek: Yetkililer ve seçilmiş temsilciler, fiziksel şiddet de dahil olmak üzere sık sık düşmanlık ve saldırıların hedefi olmaktadır. Bu alanda aktif olan pek çok kişi için bu tehditlerin boyutu tahammül edilebilir sınırların ötesine geçmektedir. Sonuç olarak, bu durumdan etkilenenlerin çoğu yavaş yavaş yerel siyasetten çekiliyor. Önümüzdeki aylarda Alman Suç Önleme Forumu, Federal İçişleri Bakanlığı'nın finansmanıyla belediye yetkililerinin ve seçilmiş temsilcilerin korunması için bir irtibat noktası kuracak. Forum, mağdurları destekleyecek, onlara rehberlik edecek ve mağdurlar ile adalet sistemi, güvenlik makamları ve idare arasında bir aracı görevi görecektir. Belediye paydaşları ile federal hükümet arasındaki doğrudan bilgi alışverişi, kalıcı bir diyalog formatının parçası olarak sürdürülecektir.