Alpu ihalesi öncesi CHP'li Çakırözer'den çağrı

14.08.2018 11:29 ÇEVRE
Alpu Ovası termik santral ihalesi öncesi Meclis araştırması önergesi veren CHP’li Çakırözer, “Bu ihale, verimli topraklarımızın, temiz havamızın ve suyumuzun ölüm fermanıdır. Türkiye’nin akciğerlerini, cennet vadilerini ve verimli topraklarını zehir santrallerine teslim etmeyin” çağrısı yaptı

BİRGÜN / ANKARA

Alpu Ovası’nda yapılması planlanan kömürlü termik santralin 15 Ağustos’ta yapılacak ihalesi öncesinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılmak istenen termik santrallerin doğaya, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerinin araştırılması için Meclis araştırması istedi.İhale yapılırsa Anadolu’nun buğday deposu olarak bilinen Alpu Ovası’nın verimli topraklarının yok olacağına dikkati çeken Çakırözer, hem iktidara hem de ihaleye katılacak şirketlere şu çağrıyı yaptı:

“Bu ihale, verimli topraklarımızın, temiz havamızın ve suyumuzun ölüm fermanıdır. Türkiye’nin akciğerlerini, cennet vadilerini ve verimli topraklarını zehir santrallerine teslim etmeyin. Halkın sesine kulak verin. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, geleceğimizi yok edecek zehir santrallerinden vazgeçin. Türkiye’nin akciğerleri Kaz Dağları, iki cennet vadisi Tekirdağ ve Anadolu’nun buğday deposu Alpu Ovası’nın da aralarında olduğu toplam 24 linyitli termik santral planı mevcuttur. Termik santrallerin doğaya, çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye etkilere araştırılmadan ihalelere çıkılmamalıdır.”

alpu-ihalesi-oncesi-chp-li-cakirozer-den-cagri-499306-1.

KAZDAĞLARI, TEKİRDAĞ, ESKİŞEHİR ZEHİRLENECEK

Akkuyu, Sinop, Trakya Nükleer Santralleri ile Alpu Ovası’nda kurulmak istenen kömürlü termik santralin ilk 100 günlük plan arasında yer aldığına değinen Çakırözer, şunları ifade etti:

“Kazdağları, Tekirdağ ve Eskişehir gibi Türkiye’nin önemli sit alanları ve verimli tarım arazilerine zarar verecek santrallar tüm tepkilere rağmen ihaleye çıkarılıyor. Sağlık ve Çevre Birliği tarafından Türkiye’de taş kömürü ve linyit çalışan kömürlü termik santralların kirletici salımı ve sağlık etkilerine ilişkin yapılan çalışmada erken ölüm sayısının 3 bin, hastaneye kabul sayısının 4 bin 500, kayıp iş gücü sayısının 650 bin, hastanede geçirilen gün sayısının 8 milyon, yıllık sağlık maliyeti sayısının da 2,9-3,9 milyar Euro olarak açıklanmaktadır. En tehlikeli ve kirli katı fosil yakıt açısından da Türkiye’de 12 bin tonu ‘tehlikeli’ sınıfında olan 19 buçuk milyon ton atık oluşmaktadır.

Hem Eskişehir halkı hem Danıştay kararları yok sayılarak yarın 3’üncü kez ihaleye çıkılıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Nihai ÇED raporunun değerlendirildiği raporda önemli tespitler yapılmıştır. ÇED raporu ve eklerinin uygulamaları açısından eksik ve yetersiz olduğu, proje bileşenlerinin etki alanlarının tanımlanmadığı, çevre ve insan sağlığı açısından bulunması gereken çalışmaların olmadığı, termik santral yatırımı için çok yüksek faiz ile kredi sağlanarak yapılacak olmasının getireceği zararlarının hesaplanmıştır.”

TERMİK SANTRALLARIN ZARARI ARAŞTIRILSIN

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için termik santrallara ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasını isteyen Çakırözer, “Başta Eskişehir Alpu Termik Santrali olmak üzere Türkiye’de bulunan tüm termik santralların ülke ekonomisine, tarım ve hayvancılığa verdiği ve vereceği zararların önlenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma önergemizi sunduk” dedi.