EÜAŞ tarafından 1250 futbol sahası büyüklüğündeki alana yapılması planlanan Alpu Termik Santralı projesi iptal edildi. Projenin telafisi zor zararlar vereceğine dikkat çeken mahkeme ÇED dosyasının eksik olduğunu belirtti.

Alpu’da kömüre izin verilmedi
Fotoğraf: DHA

Gökay BAŞCAN

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan Alpu Termik Santralı mahkeme tarafından iptal edildi. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davada, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi proje için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, EÜAŞ tarafından Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yapılması planlanan Alpu Termik Santralı için ÇED olumlu kararı verildi. 1.247 MW kurulu güce sahip Alpu Termik Santralı için belirlenen proje alanı, 893 hektar büyüklüğünde. 1250 futbol sahası büyüklüğüne eş gelen proje sahası orman, mera ve tarım alanlarından oluşuyor. TMMOB, projenin geri dönülemez çevresel yıkımlara, tarıma ve insan sağlığı üzerinde onarılması imkânsız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle iptali için dava açtı.  

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada heyet, bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi. Hazırlanan raporda bilirkişiler, termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Entegre Projeler başlıklı maddesine uygunsuz biçimde hazırlandığına dikkat çekti. Ayrıca, santral soğutma suyunun Gökçekaya Baraj Gölü’nden alınmasına ilişkin eksiklikler bulunduğu aldığın belirtildi.  

ÇED DOSYASI EKSİK

Raporda özetle şunlara dikkat çekildi:

-Kül depo alanı için hiçbir hidrolojik çalışma yapılamadan ve yeraltı suyu hareketi ve kalitesi belirlenmeden karar verilmesi bilimsel açıdan yeterli değildir. Bu nedenle işletme döneminde madenden çıkacak pasa malzemesinin geçici olarak nasıl ve nerede depolanacağı belirsizdir.

•Kümülatif atık miktarları tam olarak belirlenmemiştir.

•Termik santralın bacasından çıkacak olan atık ısının yayılım yönü ve etki mesafesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

•Meteorolojik veriler hatalıdır.

Santral projesinin inşaat dönemi için toz dağılım modellemesi yapılmadı. Yani tarım alanlarının inşaat süresince nasıl etkileneceği belirsiz.
Davacılarının lehine çıkan rapora itiraz edildi. Mahkeme bu kez ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Hazırlanan ek rapor da aynı doğrultuda çıkınca mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme kararında, ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin, “Projenin, Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilen Alpu Ovası’nda bulunan alanda yapılması, faaliyetin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin azami giderilme olanaklarının gereği gibi ele alınmaması nedeniyle, eksik ve gerekli nitelikten yoksun olarak hazırlandığı kanaatine varılmıştır” denildi.