Ankara Valiliği, dün Kabine toplantısında açıklanan ‘kontrollü normalleşme’ süreci doğrultusunda alınan kararları açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre liselerle sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılacak.

Ankara Valiliği, ‘kontrollü normalleşme’ dönemi kararlarını açıkladı

Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Orta Riskli Bölge" grubunda bulunan Ankara'da uygulanacak normalleşme sürecine ilişkin aldığı kararları açıkladı, "Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak."

Ankara Valiliği, normalleşme sürecine ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları internet sitesinden duyurdu. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı genelgesi ve 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlama kaldırılacak, toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

- Belirlenen kapasite oranları ve oturma düzenlerine göre 07.00- 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilecek, yeme-içme yerlerinin; 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile ekte yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için ekte örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının, müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek. Yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmayacak ve bu yerlerde HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmeyecek.

- Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecekler.

- Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayrılması, katılımcı sayısının 100’ü geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olması kaydıyla yapılabilecek.

- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediği denetim ekiplerince kontrol edilecek.

- Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacak

- Eğitim ve öğretimde 2 Mart 2021 tarihi itibariyle;

A)

1. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak,

2. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak,

3. Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

B)

1. İlkokullarda iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan,

2. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan,

3. Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze,

4. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda haftada iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim,

5. 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, eğitime başlanacak.

C) Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılacak.

(ANKA)