Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ‘Türk toplumunda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürü’ araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 51,2’si toplumun dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor.

Kaynak: DHA
Araştırma: Toplumda dayanışma ruhu giderek azalıyor
Fotoğraf: iStock

Areda Survey araştırma şirketi, “Türk toplumunda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürü” konulu araştırmasını yayımladı. 

Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51,2’si toplumun dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor.

2021’de yüzde 54,2 ve 2022’de yüzde 50,7 olmak üzere dayanışma kültürünün azaldığını söyleyenler ağırlıkta çıkmıştı.

Dayanışma kültürünün arttığını belirtenlerin oranları 2021’de yüzde 32,2; 2022’de yüzde 28,2 ve 2023’te yüzde 31,3 olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte pek değişmediğini ifade edenlerin oranları 2021’de yüzde 13,6; 2022’de yüzde 21,1 ve son olarak 2023’te yüzde 17,5 olarak belirleniyor.

KADINLAR DAHA KARAMSAR

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 58,9’u dayanışma kültürünün giderek azaldığını söylerken daha karamsar bir tutum sergiliyor ve erkeklerin yalnızca yüzde 43,3’ü bu fikre katılıyor.

“Dayanışma kültürü giderek artıyor” diyenlerde ise kadın ve erkeklerin oranı benzerlik gösteriyor. Kadınların yüzde 31,8’i, erkeklerin de yüzde 30,8’i aynı şekilde düşünüyor.

Fotoğraf: DHA

Toplumdaki dayanışma kültürünün giderek azaldığını en çok düşünen yaş grubu son araştırmaya göre yüzde 66,3 ile 55 yaş ve üstü. 

35-54 yaş aralığındakilerde bu oran yüzde 50,5 ve 18-34 yaş aralığındakilerde de yüzde 40,2 olarak karşımıza çıkıyor. Dayanışma kültürünün arttığını en yüksek oranda söyleyen grup yüzde 38,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıları yüzde 30,6’sı bu kültürün arttığını düşünürken 55 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 23,2 olarak belirleniyor.

Araştırma kapsamında katılımcılara, kültürel değerler bakımından toplumun hangi yönde değişim gösterdiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 57,3’ü olumsuz yönde değişimin olduğunu söylerken, yüzde 28,2’si olumlu yönde değişimin olduğunu düşünüyor. Değişim yaşanmadığını düşünenler ise yüzde 14,6 oranına sahip.

Fotoğraf: DHA

Araştırmanın geçmiş yıllardaki durumu ise; olumsuz yönde değişim gösterdiğini belirtenler 2021’de yüzde 51,3 iken 2022’de yüzde 56,4 olarak ortaya çıkıyor. Olumlu yönde değişimin olduğunu düşünenler 2021’de yüzde 29,9 iken 2022’de yüzde 29,4 oranına sahip durumda. Kültürel değerler bakımından toplumda değişimin yaşanmadığını düşünenler 2021’de yüzde 18,9 iken 2022’de yüzde 14,2 çıkmıştı.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.