Ardanuç’ta yeniden bilirkişi
Birgün Birgün Birgün Birgün
Danıştay 6’ncı Dairesi, Artvin Valiliği’nin Ardanuç’da yapılması planlanan kalker ve briket ocağına dair verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararını ‘hukuka uygun’ bulan Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Dosyanın yeniden İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Valilik, Artvin’in Ardanuç ilçesi Gedik mevkii Boyalı Köyü’nde yapılması planlanan kalker ve briket ocağına ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bu karar, yöre […]

Danıştay 6’ncı Dairesi, Artvin Valiliği’nin Ardanuç’da yapılması planlanan kalker ve briket ocağına dair verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararını ‘hukuka uygun’ bulan Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Dosyanın yeniden İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Valilik, Artvin’in Ardanuç ilçesi Gedik mevkii Boyalı Köyü’nde yapılması planlanan kalker ve briket ocağına ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bu karar, yöre sakinlerince yargıya taşındı. Ancak Rize İdare Mahkemesi, geçen yıl aralık ayında verdiği kararında, davanın reddine hükmetti, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının hukuka uygun olduğunu belirtti. Mahkemenin kararında, “Proje tanıtım dosyasının yetersiz olduğuna ilişkin alanda yapılmış gözlem ve incelemelere dayalı somut ve teknik tespitlere yer verilmediği anlaşıldığından, proje tanıtım dosyası kusurlandırmaya yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Bunun üzerine Avukat Halis Yıldırım, Ardanuç halkı adına dosyayı temyize taşıdı. Danıştay 6’ncı Dairesi de emsal oluşturacak bir değerlendirmeyle, Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Proje tanıtım dosyasındaki flora ve bitkilere dair incelemelerin yeterli sürede yapılmadığını saptayan bilirkişi görüşüne atıfta bulunan Danıştay, İdare Mahkemesince ek bilirkişi raporu alınması gerektiğine dikkat çekti.

Dava dosyasını yeniden İdare Mahkemesi’nde gönderen Danıştay’ın kararında, şu ifadeler yer aldı: “Bilirkişi raporunda soyut ve genel olarak yer aldığı belirtilen hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla proje tanıtım dosyasında yer alan hangi veya taahhüttün yetersiz olduğu, proje tanıtım dosyasının hangi yönlerden eksik ve hatalı olduğu, hangi hususların çevresel tehlike arz ettiğinin somut olarak belirlenmesi gerektiğinden İdare Mahkemesince ek bilirkişi raporu alınarak ya da gerekirse yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak uyuşmazlığın esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.”

KARAR EMSAL NİTELİKTE

BirGün’e konuşan davanın avukatı Halis Yıldırım, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi. Avukat Yıldırım, şöyle konuştu: “Bilirkişilerin görüşlerini onaylayan, literatür incelemesine dayanan tanıtım dosyası değerlendirmelerini eksik bulan, böylece geleneksel hale gelen bu tür bilirkişi incelemelerini haklı olarak eksik bulan bir saptama yapıldı. Üstelik bu dosyada bilirkişi saptaması köylüler lehineydi.

Mahkeme, bilirkişi görüşünü, ‘ÇED gerekli değil’ kararı verilen proje tanıtım dosyasını kusurlandırmaya yeterli bulmamıştır. Danıştay 6’ncı Dairesi’nin bu kararı; baştan beri itiraz ettiğimiz yüzeysel inceleme ile ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarının verilmesinin yanlışlığını net olarak saptayan çok değerli bir emsal bir karar olmuştur.”

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlarınız