Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında seçim kanununun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemine ilişkin başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

AYM başvuruyu kabul etti: Seçim kanununa yönelik iptal istemi esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, seçim kanununun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.