Aliağa’daki termik santral davalarında meydana gelen hukuk garabetine AYM noktayı koydu. Bakanlığın 3 kez verdiği ÇED olumlu kararına karşı mücadele eden bölge halkının hak ihlaline uğradığı belirtildi.

AYM direnenleri haklı buldu
Fotoğraf: Greenpeace

Gökay BAŞCAN

Anayasa Mahkemesi (AYM) İzmir’in Aliağa ile Foça ilçesi sınırlarında bulunan, İzmir Demir Çelik (İZDEMİR) Termik Santralı’na karşı açılan davada hak ihlali kararı verildi. AYM başvurucuların özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Aliağa için adeta kirlilik kaynaklarından biri olan İZDEMİR Termik Santralı adeta hukuk garabetine dönüştü. Bölge halkı, çevre dernekleri, meslek odalarının defalarca iptal ettirdiği kararlara rağmen santral çalıştı.

Termik santral projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile mahkemeler arasında geldi gitti. İlk olarak 2010 yılında verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Karar temyiz edilirken şirket boş durmadı, yeniden başvuru yaptı. Bakanlık tekrar ÇED olumlu kararı verdi. Tekrar dava açıldı ve İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, o bölgede oturmayanlara ilişkin davayı ehliyet yönünden reddederken diğer başvurucular için esastan incelemeye aldı.

Bu süre zarfında önceki ÇED olumlu kararının iptalini Danıştay onadı. Böylece İzmir 5. İdare Mahkemesi hazırlattığı bilirkişi raporu ve Danıştay’ın iptal kararına istinaden ÇED olumlu kararını ikinci kez iptal etti. Mahkeme atık depolama alanın yakınında zeytinlikler olduğuna dikkat çekti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

İkinci kez verilen iptal kararı da temyize taşındı ve şirket bu süre zarfında üçüncü kez başvuru yaptı. Çevre Bakanlığı şirketi kırmadı ve yenidem ÇED olumlu kararı verildi. Yurttaşlar ÇED olumlu kararını üçüncü kez yargıya taşıdı. Bu süre zarfında Danıştay önceki karara ilişkin şirketin lehine karar vererek ÇED olumlu kararının hukuka uygun olduğunu belirtti. Bu kararla birlikte üçüncü kez açılan davada mahkeme, bilirkişi raporu ve Danıştay’ın verdiği karar doğrultusunda itirazları reddetti.

BAŞTAN YARGILAMA

44 kurum ve kişi son olarak AYM’ye başvurdu. AYM itirazları haklı bularak, mahkemeye erişim ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini belirtti. AYM kararın bir örneğinin, yeniden yargılama yapmak için alt mahkemeye gönderilmesine karar verdi.