Aysel Tuğluk için KDK’ye başvuru
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutulan Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, demans hastalığı ilerlemesine rağmen tahliye edilmiyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Fatma Kurtalan, hasta tutuklu Tuğluk hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu.

Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’nun şikâyet edildiği KDK’ye yapılan başvuruda, Aysel Tuğluk’un ilerleyen demans hastalığı nedeniyle cezaevinde tek başına zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağına yönelik birçok sağlık kurumu tarafından raporlar hazırlandığı hatırlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nun da bu doğrultuda rapor hazırladığı, Tuğluk’un hastalığının ilerlediğinin tespit edildiği belirtilen başvuruda, “Buna rağmen ATK tarafından Tuğluk hakkında ısrarla ‘cezaevinde tek başına hayatını idame ettirebilir’ raporu verilmekte, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyen Tuğluk cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Aysel Tuğluk’un cezaevinden tahliye edilmesine yönelik yapılan başvuruların hiçbirisine olumlu bir yanıt verilmemiş olması ile Tuğluk’un hastalığının ilerlemesi ve dolayısıyla telafisi mümkün olmayacak nitelikte zararların oluşma olasılığının gün geçtikçe artmış olması, Kurumunuza başvuru zaruretini doğurmuştur” denildi.

Başvuruda “Hastalığı kritik aşamada olan demans hastası Aysel Tuğluk’un cezaevinde tutularak hak ihlaline maruz kalmaması ve telafisi imkansız zararlara mahal verilmemesi” talebiyle Tuğluk’un tahliyesi için uygun koşulların sağlanması istendi.