Çalışma Bakanlığı’nın 2024 Performans Programı’na göre her kalemin bütçesinde artışa gidilirken sadece çocuk işçiliğiyle mücadelede kesinti yapıldı. AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle ortaya çıkan yoksullukla, dış politikası nedeniyle artan göç de çocuk işçiliğine neden gösterildi.

Bakanlık, çocuk işçiliğiyle mücadeleden vazgeçti: Bütçeden kestiler
Fotoğraf: RUDAW

Mustafa KÖMÜŞ 

Çocuk işçiliği sorunu her geçen gün büyürken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu alana yönelik ayırdığı bütçede kesintiye gitti. 

Tüm kalemlerde bütçesini artıran bakanlık 2023’te 41 milyon TL olan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele” bütçesini bu yıl 28 milyon 678 bin TL’ye düşürdü. 

12,3 MİLYON TL KESİNTİ 

Bakanlığın performans programı ocak ayında açıklanmıştı. Programda kalem kalem ayrılan bütçelere yer verildi.

Bakanlık çocuk işciliğiyle mücadele hariç her alanda bütçe artışına gitti. Buna göre bazı kalemlerde 2023 ve 2024 bütçeleri şöyle: 

Çalışma Hayatı ve Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi:  

2023-187 milyon 708 bin TL.

2024-268 milyon 930 bin TL 

Kamuda Etik Kültürünün Geliştirilmesi: 2023-992 bin TL. 2024-2 milyon 388 bin TL 

Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler: 2023-26 milyon 500 bin TL. 2024-48 milyon TL. 

Uluslararası İşgücü Politikası Uygulamalarının Geliştirilmesi: 2023-43 milyon 885 bin TL. 2024-101 milyon 784 bin TL 

• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: 2023 164 milyon 268 bin TL. 2024-259 milyon 802 bin TL 

Sigorta Prim Teşvikleri: 2023-66 milyar 201 milyon TL. 2024-161 milyar 463 milyon TL. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Finansman Açığının Karşılanması: 2023-59 milyar 192 milyon TL. 2024-385 milyar 655 milyon TL 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler: 2023-6 milyon 756 bin TL. 2024-28 milyon 291 bin TL 

Buna karşılık çocuk işçiliğiyle mücadele yönelik ayrılan bütçe 41 milyon TL’den 28 milyon TL’ye düşürüldü. Bu, bütçesi kısılan tek kalem oldu. Buna rağmen “Bakıma ihtiyacı olan çocukların ailelerinin yanında yetiştirilmesi için yürütülen faaliyetler yaygınlaştırılacak, koruma altına alınan çocuklara yönelik ihtisaslaşmış bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılacaktır” hedefi de programda yer aldı. 

Programda çocuk işçiliğinin nedenleri de sayıldı. AKP’nin politikaları nedeniyle ortaya çıkan yoksulluktaki artış ve göç bu nedenler arasında yer aldı. Bakanlığa göre çocuk işçiliği nedenleri şöyle: “Çocuk işçiliği sorunu, çok nedenli ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin hepsi birbiri ile yakından ilişkilidir. Bu faktörlerin başında yoksulluk ve işsizlik gelmektedir. Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz hane halkı geliri, çocukların çalışmalarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, gelir kaynakları kıt olan ailelerin çocuklarını okula göndermekten kaçınması ve eğitimsizliği çocuk işçiliği sonucunu doğurmaktadır. Çocuk işçiliğine sebep olan diğer faktörler ise eğitim hizmetlerine erişememe, kırdan kente göç, geleneksel bakış açısı, İşverenlerin çocuk iş gücü talebi ve düzensiz göçtür.” 

*** 

Sayıları her gün artıyor 

AKP bütçeyi kısarken hem çocuk işçilerin hem de iş cinayetinde hayatını kaybeden çocukların sayısı artıyor. Bakanlığın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’na göre 2022’de 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 2011’e göre tam 110 bin arttı. 620 bine ulaşan çocuk çocuk işçi sayısındaki artış oranı %20 oldu. Diğer yandan son dönemde MESEM’lerde yaşananlar nedeniyle çocuk iş cinayetleri de artışta. Geçen yıl hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 54 oldu. Ocak ve şubat aylarında 13 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.