Sağlık Bakanlığı 2023 Faaliyet Raporu’nda yine "Beyaz Kod" yani sağlıkta şiddet verileri net olarak açıklanmadı. Bakanlığın verileri saklama yoluna gittiğini söyleyen sağlıkçılar "Günde 46, saatte 2 beyaz kod başvurusu var" dedi.

Bakanlık, şiddet verilerini gizliyor
Sağlıkçılar, şiddete karşı sık sık eylem yapıyor. (Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası)

Sibel BAHÇETEPE

Bakanlığın 2023 Faaliyet Raporu'nda sağlıkta şiddet verileri net olarak açıklanmadı. Raporda, 2022 yılında her 1 milyon hekime müracaatta 23 adet 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldığı 2023 yılında 17 Beyaz Kod başvurusuna düştüğü bilgisine yer verildi ancak şiddet verileri yer almadı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, "2021 yılına kadar ilgili raporlarda Beyaz Kod verisi açıklanırken kamuoyunda artan tepkileri azaltmak için şiddeti engelleyemeyen bakanlık verileri saklama yoluna gitmiştir" dedi.

Faaliyet raporunu BirGün'e değerlendiren Yalçınkaya "Sağlık Bakanlığı verileri gizleyerek istatistiği istediklerini söyleyecek şekilde kullanıyorlar, hekime başvurulardaki artış ile beyaz kod başvurularında azalış olduğunu iddia ediyorlar" diye konuştu.

ŞİDDET SARMALI

"Sağlık emekçileri şiddet sarmalında" diyen Yalçınkaya "Sağlık emekçileri haklarını aradıklarında giderseler gitsinler denildi, gitmeyi tercih edenler ise para işareti ile halka şikâyet edilirken, halkın sağlık emekçilerine yönelik şiddet tablosu artıyor. 2017 yılında 7 bin 751 Beyaz Kod başvurusu yapılmış iken, 2023’te 16-17 bin aralığında beyaz kod başvurusu yapılıyor, 2017’ye göre 2,2 kat artan beyaz kod başvurusu var" diye konuştu.

Yalçınkaya, faaliyet raporuna ilişkin şunları kaydetti: "Bakanlık aynı yayında 2023 yılı kişi başına hekime başvuru sayısını 11,5 olarak açıkladı. 2022 Sağlık İstatistik Bültenine göre de 2022 yılı kişi başına hekime başvuru sayısı 10 olarak açıklanmıştır. Bakanlığın 2022 ve 2023 yılı kişi başına hekime başvuru sayılarına göre, 2022 yılında 19-20 bin aralığında beyaz kod bildirimi gerçekleşirken 2023 yılında 16-17 bin aralığında beyaz kod bildirimi gerçekleşmiştir. Bakanlık beyaz kod bildiriminin bir milyon başvuru üzerinden 23 beyaz kod bildiriminden 17 bildirime düştüğünü ifade ederek yüzde 26’lık bir düşüş eğilimi olduğunu ortaya koymaya çalışmakta. Ancak gerçek 2022’ye göre hem artan nüfus hem de artan kişi başına hekime başvuru sayısı değerlendirildiğinde azalışı sadece yüzde 15 civarında olduğu gözükmekte. Yüzde 15’lik bir azalış olsa da bakanlığın ortaya koyduğu verilerden yola çıkarak ifade edebiliriz ki hâlâ günde 46, saatte 2 beyaz kod bildirimi yapılmaktadır."