Başsavcılık'tan Hatipoğlu kararı: Hakaret yok, ateizm bir inanış şekli

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ateistlerle ilgili  "şeytana tapıyorlar" diyerek "ateistlerin en büyük babası Şeytan, yani öyle sayılırsa Şeytan onlardan çok daha temizdir" ifadelerine  Ateizm Derneği suç duyurusunda bulunmuştu. Hatipoğlu'nun Ramazan ayında ulusal bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaya yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

ATEİZM, BİR İNANIŞ ŞEKLİYMİŞ!
Tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı olarak tanımlanan Ateizm, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, 'bir inanış şekli' olarak tanımlandı. 

Kararda, "Ateizmin de bir inanış şekli olduğunun belirtildiğini ve bu inancın din temelli olarak yorumlandığı, yapılan yorumlarda o inancı benimseyenlerin aşağılanmadığı, inancın temel düşüncesini oluşturan fikirlerin açıklandığı ve bu fikirlerin Kuran ve Sünnet perspektifinde eleştirildiği, kullanılan ifadelerde hakaret unsurunun bulunmadığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediği” ifadeleri yer aldı.

Nihat Hatipoğlu'nın söylediklerini 'hakaret' olarak görmeyen Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Soruşturmada "Hatipoğlu’nun görevini ifa etmeye çalıştığını ve kullandığı dilin, bir inanış şekli olan Ateizmin değerlerine saldırı teşkil etmediği" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına Ateizm Derneği avukatları aracılığı ile itiraz edildi.
Ateizm Derneği'nin itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Soruşturma makamının yapmış olduğu hukuki değerlendirmelerde, Türk Ceza Kanunu yerine ölçü olarak benimsediği Kur'an ve sünnet perspektifi laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yürürlükte bulunan tüm yasalarla çelişmektedir. Türk Hukuk sitemi Şer’i hükümlere göre hareket etmemektedir. Soruşturma makamının bu yönde yapmış olduğu bir hukuki değerlendirmeyi kabul etmek tarafımızca asla mümkün değildir."

***

"NEFRET KAMPANYALARININ HEDEFİ: ATEİSTLER"

Uluslararası Hümanist ve Etik Birliği’nin hazırladığı Düşünce Özgürlüğü Raporu’nda ateist ve hümanistlerin, 2014’te dünya çapında “nefret kampanyalarının” hedefi olduğu ortaya çıkmıştı. Raporda, ‘din değiştirme’ ve ‘dine hakaret’i hedef alan yasaların yanı sıra, özellikle ateistlerin ve hümanizmin hedef alındığı belirtilmişti.

Raporda, Türkiye’ye dair şu ifadelere de yer verilmişti:

>>Türkiye’de nüfusun yüzde 99.8’i Müslüman. ABD’li araştırma şirketi Gallup’un 2012’de yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına  göre Türkiyelilerin yüzde 73’ü kendini ‘çok inançlı birisi değilim‘, yüzde 3’ü ise ‘ateist‘ olarak tanımlıyor.

>>Zorunlu din dersi Sünni Hanefi inancına uygun olarak veriliyor.

>>İfade özgürlüğü anayasal korumada, ancak uygulamada ifade özgürlüğü giderek artan biçimde tehdit altında.