birgün

14° PARÇALI AZ BULUTLU

KÜLTÜR SANAT 09.09.2019 17:35

Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı

Şair Behçet Aysan adına verilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı, son başvuru tarihi 15 Kasım 2019

Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan anısına verdiği şiir ödülü bu yıl 23. kez düzenleniyor. Seçici kurulunda Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi’nin bulunduğu ödül için son başvuru tarihi 15 Kasım 2019 olarak duyuruldu. Ödüle 2018 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilecek.

Türk Tabipleri Birliği tarafından verilecek olan ödül için başvuru koşulları ise şöyle:
• Ödüle 2018 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)
• Ödüle son katılma tarihi 15 Kasım 2019'dur.
• Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
• Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.
• Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.
• Ödül kazanan yapıt 2019 yılı Aralık ayında açıklanır.
• Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.
• Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.