Deniz ekosistemini yok edeceği bilirkişi raporlarıyla ve mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan Ordu Fatsa’daki dolgu projesine ikinci kez onay verildi. Projenin imar planlarına karşı açılan dava ise sürüyor.

Belediye ile bakanlık ele ele: Talan ısrarı

Gökay BAŞCAN 

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına ve tüm itirazlarına rağmen denizi doldurmakta ısrarcı. Daha önce mahkeme tarafında iptal edilen, imar planlarına ilişkin açılan dava sürerken ikinci kez deniz dolgusu projesine onay verildi. 

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fatsa ilçesinde, yapılması planlanan “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi” ile ilgili olarak 2021’de ‘ÇED gerekli Değildir’ kararı verdi. Proje kapsamında Fatsa sahil şeridine bir kilometrelik sahil bandında dolgu yapılması, ardından da bölgenin ‘fuar, panayır, festival, park, gezinti ve otopark alanı’ olarak kullanılması planlandı. Yaşam savunucuları kararı yargıya taşırken 1. Ordu İdare Mahkemesi, bölgede bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. Yapılan keşfin ardından hazırlanan rapor, bölge halkının lehine çıktı.

Rapor doğrultusunda karar veren mahkeme ÇED gerekli değildir kararını 2022 Haziran’da şu gerekçelerle iptal etti: 

• ÇED gerekli değildir kararı hukuka aykırı. 

• Denizin doldurulması suretiyle kazanılacak alan üzerine inşa edilmesi planlanan yapıların Fatsa halkı için gerekli değil. 

• Proje kamu yararı gözetmiyor. 

• Artan trafik kenti yaşanmaz hale getirecek ve can kayıpları artacak. 

• Doldurulacak alanın çok zengin bir deniz habitat alanında yaratacağı olumsuz etkiler projede yeteri kadar değerlendirilmemiş. 

• Projenin yapılacağını alanın imar planları yok. 

İMAR PLANI DAVASI SÜRÜYOR 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez iptal edilen proje için imar planları hazırladı. 1/1.000 Ölçekli Ordu ili, Fatsa ilçesi Fuar-Piknik-Eğlence ve Karayolu Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 Ölçekli Ordu ili, Fatsa ilçesi Fuar-Piknik-Eğlence ve Karayolu Amaçlı Nazım İmar Planı, 2022 Temmuz’da onaylandı. Bölge halkı bu kararı da yargıya taşıdı. Ordu İdare Mahkemesi’nde görülen davada da bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşif sonrasında hazırlanan raporda, planın, çevre düzeni planına, şehircilik ilkelerine, kıyı kanuna, kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Belediye itiraz edince ek bilirkişi raporu hazırlanasına karar verildi. Ek rapor da yurttaşların lehine çıktı. 

İmar planlarına ilişkin dava sürerken, bölge halkının lehine bilirkişi raporu hazırlanmışken, proje ikinci kez gündeme geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ikinci kez onay vererek, ÇED Olumlu kararı verildi. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi, Çevre Düzenleme Projesi kapsamında 1 kilometrelik sahil bandında, 39 bin 526 metrekarelik alanda dolgu yapılması planlanıyor. Belediye, deniz ekosistemini yok edecek proje için 4 milyon TL harcayacak. 

İmar planlarına karşı dava açan Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi Osman Güvenalp, “Dağları, tepeleri sahile indirmek istiyorlar” dedi. Doldurmak istenen bölgenin sucul canlılar için çok önemli olduğunu belirten Güvenalp, “Hamsi burada avlanılıyor. Bütün hayvanların göç yeri, barınma yeri bu körfez. Buradaki sucul yaşama da büyük zararları olacağını söyledik. Büyükşehir belediyesinin böyle kaygıları yok” dedi. 

“Bir tarafta imar planlarına açtığımız dava sürerken, diğer tarafta önceden iptal ettirdiğimiz projeye tekrar onay veriliyor diyen Güvenalp şu ifadeleri kullandı: “Hukuken tamamen çelişkili bir durum yaşıyoruz. Tabii ki son karara da itiraz edeceğiz. Belediyenin hazırladığı projeler dereleri tehdit ediyor. Bu projeleri takip ediyoruz, Ordu’nun ve çevresinin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz.” 

*** 

Yaşam alanları yok ediliyor 

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ise deniz dolgusunun, deniz ekosistemine etkilerine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Biz zaten deniz bilimcileri olarak deniz dolgu işlerine genel olarak karşıyız. Karadeniz’i ayakta tutan alan kıyısal alandır" dedi. 

Taşla doldurulan alandaki canlıların yaşam alanlarının yok edildiğini belirten Prof. Dr. Aydın şu ifadeleri kullandı: “Dolgu yapılmak istenen yer ırmakların birleşim alanı, o yüzden çok zengin bir bölge. Bilimsel olarak da o alanlar  örneklem alanı olarak kullanıyor. Hatta Galata Köprüsü’nden sonra ikinci en çok amatör balıkçıların balık avladığı iskele olarak yer alıyor.”