Belediyeler ne durumda?

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin “Belediyelerde Mevcut Durum Analizi: 30 Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Bize Ne Söylüyor?” başlıklı raporunda “Nasıl bir kent istiyoruz?” sorusuna yanıt aranıyor.

30 büyükşehir belediyesinin uygulama ve politikaları üzerinde yapılan incelemeyle “Hem bireysel hem de kolektif hakları içeren kentsel haklardan ve hizmetlerden o kentte yaşayan herkes, ihtiyaç duyduğu biçimde ve ihtiyaç duyduğu kadar yararlanabiliyor mu?” sorusu üzerinden kent hakkının mevcut durumuna dikkat çekiliyor.

“Kentteki farklılıkların ayrımcılık üreten mekanizmalara dönüşmemesi için, belediyelerin bu farklılıkları görerek hizmet üretmeleri gerekmekte” denilen rapordan öne çıkanlar şöyle:

"Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları belediye kanunlarında yapılan değişikliklerle sosyal hizmetleri de içine alacak şekilde genişletilmiş olsa da belediyeler bu alana kaynak ayırma konusunda çekimser davranmaktadırlar. Hizmetleri keyfilikten çıkarmak için standart geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir."