birgün

6° AÇIK

BİRGÜN EGE 27.11.2020 17:31

BES İzmir Şubesi: OHAL Komisyonu suç işliyor

BES İzmir Şubesi, KHK ile ihraç edilen KESK üyelerinin başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada, OHAL Komisyonu’nun suç işlediğini dile getirdi.

BES İzmir Şubesi: OHAL Komisyonu suç işliyor

BİRGÜN EGE

BES İzmir Şubesi, KHK ile ihraç edilen ve OHAL Komisyonu’na başvuran KESK üyelerinin dosyalarının karara bağlanmamasına tepki gösterdi. Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, OHAL Komisyonu’nun suç işlediği belirtildi.

OHAL Komisyonu’nun, değerlendirdiği başvuruların yüzde 87’sinin reddedildiği ifade edilen açıklamada, “BES İzmir Şubesi üye ihraç sayısı 26, başvurusu karara bağlanan ihraç üye sayısı 7, başvurusu karara bağlanmayan ihraç üye sayısı 19. Başvuruların yüzde 87 si karara bağlanmışken bu durum KESK bütünselliğinde yüzde 40 Büro Emekçileri sendikası genelinde yüzde 51, Şubemiz özelinde ise yüzde 23 tür” denildi.

KESK’e bağlı sendikalara üyelerin başvurularının kabul oranının yüzde 32,4 olduğu belirtilen açıklamada, “Genelde KESK’e bağlı sendika üyelerinin kabul oranının diğerlerinin 2,5 katı iken, karara bağlanan başvurularının genele oranının 5 kat daha az olduğu, şubemiz özelinde değerlendirildiğinde ise bu oranın 6 kata daha az olduğu görülmektedir. Görev süresi 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile bir yıl uzatılan ve uzatılmış görev süresi 2020 Yılı sonu itibari ile dolacak olan komisyonun henüz karar verilmemiş olan 16 bin 50 başvuruyu kalan 3 aylık süre zarfında karara bağlayacağı hususunda şüphe oluşmuştur. Bu suretle Anayasanın ‘Makul sürede yargılama’ ilkesinin ihlali söz konusudur” ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İHLAL EDİLİYOR"

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Bir başka husus ise sendikamız ve sendikamızın bağlı olduğu KESK’e bağlı sendika üyelerinin başvurularının karara bağlanma oranındaki orantısızlıktır. Yukarıda da değindiğimiz gibi Türkiye genelinde Karara bağlanmayan başvuru oranı %13 iken KESK bütünselinde yüzde 60, BES bütünselinde yüzde 49, şubemiz özelinde ise yüzde 77’dir. Bu husus değerlendirildiğinde Anayasanın ‘Kanun önünde eşitlik’ ilkesini düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğini değerlendirmekteyiz. Komisyonca zaman zaman yapılan bilgilendirmelerde Meslekten ihraç ile ilgili yapılan değerlendirmelerde esas alınan, birçok kriterin sendikamız ve bağlı bulunduğumuz KESK’e bağlı sendikalara üye ihraçlar için söz konusu olmadığı ve bu hususun komisyonca da bilindiği düşünülmektedir. Bu durumda araştırma konularının da daha aza indiği üyelerimiz için daha erken karar verilebilecek iken büyük bir oranının sona bırakılması, kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlalinin yanında, çalışma hakkının ihlali yolu ile İLO ve çalışma hayatını düzenleyen diğer uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamına gelmektedir.”

Açıklama son olarak şunlar kaydedildi: “Şube olarak üyelerimizin dosyalarının neden geciktirildiğinin ve hızlı karar vermesi için kurulduğu belirtilen OHAL İnceleme Komisyonunun kalan dosyalara hangi plan dahilinde ve hangi sırayla bakacağını öğrenmek istiyoruz. Şunu da belirtmek gerekir ki eğer OHAL Komisyonu hukuken objektif kriterlere uygun bir inceleme yapmıyorsa, dosyalara bakmada ayrımcılık yapıyorsa ve bu nedenle KESK üyeleri ve üyelerimiz mağdur oluyor ise, Anayasa ile güvence altına alınan ‘Eşitlik ve Makul sürede yargılama ilkelerini ihlal eden, Ağır çalışmak suretiyle kamu kaynaklarının israfına neden olan OHAL İşlemlerini inceleme komisyonunun derhal lağvedilerek Haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz’ Yukarıda açıklanan işleyişi ile görevini kötüye kullanan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu üyeleri ile ilgili hukuki girişimleri başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız